Productgegevens

ARDEX FE

Cementgebonden Gietdekvloer

 • gebruiksklare kant-en-klare droge mortel voor het vervaardigen van cementgebonden gietdekvloeren in de woning- en utiliteitsbouw
 • voldoet aan de eisen van EN 13813 (sterkteklasse CT-C40-F7)
 • ideale vloei-eigenschappenvoor handmatige en machinale verwerking
 • snelle voortgang van de werkzaamheden door snelle begaanbaarheid en snelle gereedheid voor de eindafwerking
 • krimpklasse SW1 - vrijwel krimp- en spanningsvrije verharding
 • geschikt voor diverse vloerverwarmingssystemen
Klik op de afbeelding om te vergroten

Productomschrijving:

Producthoogtepunten:

 • gebruiksklare kant-en-klare droge mortel voor het vervaardigen van cementgebonden gietdekvloeren in de woning- en utiliteitsbouw
 • voldoet aan de eisen van EN 13813 (sterkteklasse CT-C40-F7)
 • ideale vloei-eigenschappenvoor handmatige en machinale verwerking
 • snelle voortgang van de werkzaamheden door snelle begaanbaarheid en snelle gereedheid voor de eindafwerking
 • krimpklasse SW1 - vrijwel krimp- en spanningsvrije verharding
 • geschikt voor diverse vloerverwarmingssystemen

E-Modul:

33000 N/mm²

AgBB-Schema:

Brutogewicht (uitgehard):

2,15 - 2,2 kg/l

Huidtreksterkte:

≥ 1,5 N/mm² (na 7 dagen)

Sterkteklassen:

Sterkteklasse
CT-C40-F7

Gewicht gebruiksklaar circa:

2,25 kg/l

Soortelijk gewicht circa:

1,68 kg/l

Mengverhouding circa:

ConsistentieComponent AComponent B
voor vloerwerkzaamhede2,9 - 3,2 l water25 kg poeder
voor dekvloerwerkzaamheden 1 deel water4,8 delen poeder

Begaanbaar na ca.:

6 uur

Verwerkingstijd circa:

90 - 120 minuten

Brandgedrag:

A1-fl

EMICODE:

EC 1PLUS = zeer emissiearm PLUS

pH-waarde:

ca. 12

Krimpklasse:

SW1 (ΔL < 0,2 mm/m) volgens DIN EN 18560-1 / DIN EN 13892-9

Verpakking:

Zakken met 25 kg netto

Kenmerk conform GGSB/ADR:

geen

Geschikt voor vloerverwarming:

ja

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 ‘bijtend’, signaalwoord: gevaar

Materiaalverbruik / Materiaalgebruik:

Materiaalverbruik
20 kg poeder per m² en cm
2,0 kg per l

Opslag:

Circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes

Corrosie / Corrosiegedrag:

bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen

Druksterkte:

Druksterkte van circaTijd
15 N/mm²na 1 dag
20 N/mm²na 3 dagen
25 N/mm²na 7 dagen
40 N/mm²na 28 dagen

Buigsterkte:

Buigtreksterkte circaTijd
3,8 N/mm²na 1 dag
4 N/mm²na 3 dagen
5 N/mm²na 7 dagen
7 N/mm²na 28 dagen

GISCODE:

ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm
Article number EAN Container
40373 4024705403733 25,00 kg Zak