Duurzaam en goed, ons ecobuild TECHNOLOGY-programma

Aan ons ecobuild TECHNOLOGY-label zijn producten te herkennen die bijzonder duurzaam zijn. Zij worden getest volgens objectieve, transparante criteria en voldoen aan hoge normen op het gebied van duurzaam bouwen. Het doel van het label is om onze producten door middel van nieuwe technologieën en hernieuwbare grondstoffen milieuvriendelijker te maken en het gebruiksgemak ervan te verbeteren. En met succes, want alleen in Duitsland is al meer dan 96 procent van onze producten geclassificeerd als zeer emissiearm.

Achter ecobuild TECHNOLOGY zit een uitgebreid en doordacht beoordelingssysteem om producten te evalueren op basis van ecologische criteria. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de technische prestaties en of ze een gezond binnenklimaat bevorderen. Alleen de duurzaamste producten in een bepaalde productgroep krijgen het label. Zij moeten dus beter presteren dan vergelijkbare ARDEX-producten en in alle beoordelingscategorieën bovengemiddeld goed scoren. Alleen producten die door en door duurzaam zijn en voldoen aan de hoogste normen van dit moment krijgen het label. Het is niet voldoende als ze er slechts op een paar punten uitschieten.

Drie pijlers voor meer duurzaamheid

ARDEX-producten worden volgens de ESG-benadering (afkorting voor Environment, Social, Governance ofwel milieu, sociaal, bestuur) zorgvuldig beoordeeld in drie beoordelingscategorieën, waaraan verschillende rangschikkingscriteria worden toegekend. Voor bijna elk criterium kan een product een bepaalde score behalen. Dit maakt de beoordeling transparant en objectief.

Gezond binnenklimaat

Een gezond binnenklimaat en de luchtkwaliteit binnenshuis worden steeds belangrijker voor klanten. De producten met het ecobuild TECHNOLOGY-label bevatten weinig schadelijke stoffen en scoren hoog als het om een gezonde luchtkwaliteit gaat. Dat bewijzen de erkende normen en certificeringen waaraan de producten voldoen.

Om het ecobuild TECHNOLOGY-label te krijgen, moeten de producten zich bewezen hebben op de volgende punten:

Schone binnenlucht en lage emissies, bewezen door ...

 • certificering met minimaal EMICODE®-keurmerk EC1PLUS
 • certificering met het ‘Blaue Engel’-keurmerk
 • naleving van de normen van de Franse verordening inzake VOS-emissies

Bouwcertificaten, bewezen door ...

 • minimaal voldoen aan DGNB-kwaliteitsniveau 4
 • minimaal 2 punten in de LEED-certificeringsprocedure

Milieu en hulpbronnen

Met ons ecobuild TECHNOLOGY label besteden we veel aandacht aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en het milieu. Daarom hebben wij aan de beoordelingscategorie ´milieu en hulpbronnen´ belangrijke rangschikkingscriteria toegekend, die zowel betrekking hebben op de emissies als op het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en de recyclebaarheid.

Op het vlak van ´milieu en hulpbronnen´ moeten de producten aan de volgende criteria voldoen:

 • verbeterde CO2-voetafdruk of minder emissies
 • lager energieverbruik
 • lager waterverbruik
 • gebruik van hernieuwbare materialen
 • gebruik van gerecyclede materialen
 • Grondstoffen kunnen worden gerecycled en zijn op verantwoorde wijze gewonnen
 • Korte leveringsketens waarin zowel de mensenrechten als het milieu wordt gerespecteerd (ARDEX-gedragscode)

Technische prestaties

Het ecobuild TECHNOLOGY-label geeft aan dat het product rekening houdt met het milieu, de natuurlijke hulpbronnen en bijdraagt aan een gezond binnenklimaat, én waarborgt dat de technische prestaties op het gebruikelijke hoge niveau blijven. Alleen hoogwaardige bouwmaterialen die qua gebruiksgemak en verwerking overtuigen, kunnen in de toekomst blijven bestaan. Ze bieden vakmensen een echte meerwaarde en zorgen voor de beste resultaten met een lange levensduur.

De ecobuild TECHNOLOGY-producten onderscheiden zich door de volgende beoordelingen:

 • eenvoudig in gebruik, optimaal verwerkingscomfort en betrouwbare toepassing
 • alle belangrijke informatiebladen zijn beschikbaar
 • doordachte verpakking
 • zuinig in verbruik

Duurzaamheid op de productielocatie

Duurzame producten worden in duurzame bedrijven gemaakt. Daarom baseren we het milieu- en energiebeleid bij ARDEX op managementsystemen die zich inmiddels hebben bewezen zoals ISO 9001 (kwaliteitmanagementsysteem), ISO 14001 (milieumanagementsysteem) en ISO 50001 (energiemanagementsysteem).

Daarnaast rapporteren we bij ARDEX in het kader van onze duurzaamheidsstrategie over het volgende:

U kunt de ARDEX-beginselen voor duurzaam handelen trouwens hier inzien.

ARDEX A 828 COMFORT

ARDEX A 828 COMFORT

50 % minder CO2 per vierkante meter.

ARDEX K 22 F

ARDEX K 22 F

Volledig duurzaam.

ARDEX X 90

ARDEX X 90

Duurzaamheid betekent levensduur.

Onze producten met ecobuild TECHNOLOGY-label

ARDEX A 828 COMFORT

ARDEX A 828 COMFORT is een innovatief ultralicht uitvlakmiddel en is ontwikkeld op basis van de klassieke A 828-egalisatie. Terwijl kwaliteit en verwerking onveranderd zijn gebleven, biedt de nieuwe variant een groot voordeel: hij is ongeveer 30 procent zuiniger in gebruik dan zijn voorganger. ARDEX A 828 COMFORT kan in gaten, afgebrokkelde stukken en op oppervlakken in elke gewenste dikte worden aangebracht en droogt spanningsvrij zonder in te klinken.

Waarom is ARDEX A 828 COMFORT duurzaam?

 • verbeterde CO2-voetafdruk
 • vervaardigd van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen
 • voldoet aan kwaliteitsniveau 4 volgens DGNB
 • zeer emissiearm met EMICODE®-keurmerk EC1PLUS
 • zuinig in verbruik
 • consistentie blijft binnen de lange verwerkingstijd hetzelfde

ARDEX K 22 F

ARDEX K 22 F is een calciumsulfaat vloeregalisatiemiddel dat een aanzienlijk kleinere koolstofvoetafdruk achterlaat dan bijvoorbeeld cementgebonden vloeregalisatiemiddelen. En het is bovendien uitstekend te verwerken. Het is zeer betrouwbaar door de versterkte vezels, bijzonder spanningsarm en kan al na 90 minuten worden belopen. Zo wordt een perfecte ondergrond gecreëerd.

Waarom is ARDEX K 22 F duurzaam?

 • verbeterde CO2-voetafdruk
 • vervaardigd van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen
 • zeer emissiearm met EMICODE®-keurmerk EC1PLUS
 • snelle en hoge sterkteontwikkeling

ARDEX X 90

ARDEX X 90 is een Microtec3 flexlijm. De tegellijm is duurzamer dan vergelijkbare producten door het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en is handig in gebruik. De lijm heeft een zeer hoge beginhechting en de gelegde vloer is al na drie uur beloopbaar. Of het nu gaat om keramische tegels, klinkers, splijttegels of mozaïek, met ARDEX X 90 kunnen ze probleemloos worden gelegd.

Waarom is ARDEX X 90 duurzaam?

 • verbeterde CO2-voetafdruk
 • vervaardigd van natuurlijke hernieuwbare grondstoffen
 • zeer emissiearm met EMICODE®-keurmerk EC1PLUS
 • buitengewoon handig in gebruik met een verwerkingstijd van een uur
 • zeer lange levensduur

FAQs

Wat is de massabalansprocedure?

Wij gebruiken de zogenaamde massabalansmethode om onze producten duurzamer te maken. De methode werkt op dezelfde manier als bij groene stroom, die samen met gewone stroom via het stroomnet wordt geleverd, zonder dat de klant weet welke stroom er nu precies uit zijn stopcontact komt. Voor ARDEX-producten betekent dit dat fossiele en hernieuwbare grondstoffen worden gemengd en dat ARDEX alleen betaalt voor de hernieuwbare grondstoffen. Achteraf worden hernieuwbare grondstoffen mathematisch toegewezen aan bepaalde producten. Het aandeel hernieuwbare grondstoffen zullen we in de toekomst geleidelijk vergroten. Qua fabricage, verwerking en kwaliteit veranderen de producten niet. Ze blijven even betrouwbaar.

Wat is de ESG-benadering?

ESG staat voor: Environment (milieu), Social (sociaal), Governance (bedrijfsvoering). Bedrijven die volgens dit principe werken...

 • gaan bewust met het milieu en zuinig met grondstoffen om;
 • hebben hoge sociale normen;
 • hechten veel waarde aan een goede bedrijfsvoering.

ARDEX staat achter deze opvatting van duurzaamheid en let bij de toekenning van het ecobuild TECHNOLOGY-label altijd op de naleving van deze factoren.

Krijgen meer ARDEX-producten in de toekomst het ecobuild TECHNOLOGY-label?

Ja, we gaan door met het evalueren van andere productgroepen. Ons doel is om het ecobuild TECHNOLOGY-label voor al onze productgroepen te gebruiken. Aangezien de zorgvuldige en veeleisende beoordelingen behoorlijk wat tijd in beslag nemen, verwachten we dat we in de tweede helft van 2023 zo ver zullen zijn. Alle informatie omtrent dit onderwerp zullen we tijdig en transparant op deze pagina plaatsen.

Heeft de omschakeling van conventionele naar duurzame grondstoffen geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit en verwerkingseigenschappen van de producten?

Nee, daar hechten we bij ARDEX veel waarde aan. U kunt erop vertrouwen dat alle producten, ook die met het ecobuild TECHNOLOGY-label, hun vertrouwde, uitstekende verwerkingseigenschappen en hoge kwaliteit behouden. Vele producten zijn zelfs nog beter geworden. Kijk maar naar ARDEX A 828 COMFORT, dat nu nog zuiniger in gebruik is.