ALGEMENE VOORWAARDEN
Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen naar het gebruik van de ARDEX.de website ("Website"). De website wordt aangeboden door ARDEX GmbH ("wij" of "ons").

1. Informatie op deze website

Het verstrekken van alle informatie op deze website is zonder garantie.
Wij hebben alle informatie op deze website zorgvuldig gecontroleerd. Mocht u reden hebben om bezwaar te maken tegen de door ons gepubliceerde inhoud, dan vragen wij u vriendelijk om ons informatie te sturen via het contactformulier op deze website. Wij zullen uw informatie onmiddellijk opvolgen en eventuele gerechtvaardigde klachten verhelpen. Formules voor de berekening van het verbruik zijn alleen planningshulpmiddelen. Deze vervangen niet de bindende meng- en verbruiksinformatie op containers, notities en gegevensbladen van ons bedrijf. Kleurspecificaties kunnen afwijken van de kleuren van het oorspronkelijke materiaal door de media.
De overige informatie op deze website, zoals installatieaanbevelingen, is ook alleen voor uw algemene en niet-bindende informatie en vervangt als zodanig niet het advies van een getrainde vakhandelaar of de bindende informatie op de containers, databladen en databladen van ons bedrijf. Alle informatie op deze website is niet bedoeld als een bindende basis voor uw planningsbeslissingen.

2. Links en websites van derden

Voor zover onze website links naar andere websites, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, of wij u websites van derden aanbevelen, bijvoorbeeld in onze linkcollectie, zijn de daar aangeboden inhoud uitsluitend onderworpen aan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de desbetreffende aanbieder van deze inhoud. We nemen de gelinkte inhoud alleen als onze eigen inhoud aan als we dat uitdrukkelijk vermelden. 

3. Distributiekanaal

Wij verkopen onze producten uitsluitend via getrainde vakhandelaren. Er kunnen geen bestellingen etc. worden uitgevoerd via deze website. Voor zover producten en diensten van ons bedrijf worden geïllustreerd en beschreven, zijn dit geen aanbiedingen aan u, maar uitsluitend uw informatie over onze bedrijfsactiviteiten.
U kunt de locaties van de vakhandelaren opvragen via de "dealerzoekfunctie" in het servicegedeelte van deze website.

4. Industriële eigendomsrechten

De inhoud van deze website, zoals de grafische vormgeving, teksten, afbeeldingen, foto's, de structuur van deze website, de software en audio-/videosequenties, zijn voor ons of derden auteursrechtelijk beschermd. De getoonde woord- en beeldmerken van ons of van derden, bijvoorbeeld ons logo en de namen van onze producten, zijn beschermd door het octrooirecht volgens het merkenrecht, apparaten en procedures. Het verveelvoudigen of ander gebruik of gebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud of gegevens (ook in uittreksels), in het bijzonder elk type gebruik van teksten, delen van teksten of afbeeldingen en videomateriaal, de verwerking en verspreiding ervan, vereist onze voorafgaande toestemming of de voorafgaande toestemming van de desbetreffende auteursrechthebbende. Het is echter wel toegestaan om de website te gebruiken voor het beoogde doel.

5. Gebruik van e-mails en het contactformulier

Bij het verzenden van een ongecodeerde e-mail of een verzoek via het contactformulier dient u er rekening mee te houden dat het verzonden bericht door derden, eventueel onbevoegden, met relatief eenvoudige technische middelen kan worden gelezen en zelfs gemanipuleerd. Stuur ons daarom geen geheime of gevoelige gegevens per e-mail of via het contactformulier die niet aan derden worden verstrekt.

6. Contacteer ons

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit document of de Website, kunt u gebruik maken van de knop „Contact“ op de Website.