Productgegevens

ARDEX EP 25

Epoxydekvloer

 • Na 1 dag legklaar
 • Hoge druk- en buigvastheid
 • Lagere oppervlaktebelasting op de plafondconstructie door geringe laagdikte
 • Tweecomponenten epoxyharssysteem, vrij van oplosmiddelen en water
 • Eenvoudige verwerking, verpompbaar
Klik op de afbeelding om te vergroten

Productomschrijving:

Voor het maken van een dunne epoxyharsdekvloer met een hoge druk- en buigtreksterkte.

ARDEX EP 25 is een oplosmiddel- en watervrij tweecomponenten epoxyharssysteem. Om een epoxyharsdekvloer te vervaardigen, wordt ARDEX EP 25 gemengd met ARDEX SPS speciaalzand. De dekvloer kan verbonden met de ondergrond worden aangebracht, op isolatielagen en op scheidingslagen. ARDEX EP 25 is geschikt voor nieuwbouw en in het bijzonder ook voor oude gebouwen: bij renovaties en saneringen, bijvoorbeeld op oude planken of spaanplaatvloeren en voor het opknappen van oude dekvloeren van cement en calciumsulfaat binnen.

Voordelen voor de verwerker:
Minder tijd en materiaal nodig
na 1 dag al belegbaar. Dit levert een tijdsbesparing van min. 4 –6 weken op; bovendien is gronderen niet nodig bij toepassing van ARDEX egalisatiemortels en ARDEX tegellijmen.
Pompbaar
In grote panden geen materiaaltransport naar hoger gelegen verdiepingen.
Oplosmiddelvrij
Geen ongezonde dampen tijdens de verwerking.
Hoge druk- en buigtreksterkte
Na 7 dagen een druksterkte van 35 N/mm² en een buigtreksterkte van 11,5 N/mm².
Watervrij en krimpt niet
Geen vervorming, geen krimp – daardoor worden scheuren en schoteleffectenvermeden

Voordelen voor de opdrachtgever:
Uiterst geringe opbouwhoogte
Vanwege de geringe laagdikte van slechts 25 mm en een gewichtsbesparing van 25–45 kg/m² het ideale product voor renovatie en sanering van oude gebouwen
Zeer draagkrachtig
Zelfs op labiele ondergronden zoals houten planken vloeren creëert EP 25 een torsiebestendige en draagkrachtige laag, ook voor tegels van groot formaat
Watervrij
Geen beschadiging van de aanwezige constructie door water dat vrijkomt (bij cementdekvloeren komt per m² circa 2–3 l water vrij)
Contact- en luchtgeluidisolerend
Geen trommeleffect
Oppervlakken zonder voegen en naden
Geen scheurvorming bij het leggen van tegels of natuursteen boven plaatnaden

Producthoogtepunten:

 • Na 1 dag legklaar
 • Hoge druk- en buigvastheid
 • Lagere oppervlaktebelasting op de plafondconstructie door geringe laagdikte
 • Tweecomponenten epoxyharssysteem, vrij van oplosmiddelen en water
 • Eenvoudige verwerking, verpompbaar

Komponente B::

GHS05 "Ätzwirkung" GHS07 "Ausrufezeichen" GHS08 "Gesundheitsgefahr" GHS09 "Umwelt" Signalwort: Gefahr

Komponente A::

GHS07 "Ausrufezeichen" GHS09 "Umwelt" Signalwort: Achtung

Belegklaar bij +20 °C:

na circa 24.00 h

Kenmerk conform GGSB/ADR:

 • Onderdeel A Klasse 9, UN 3082, III, Milieugevaarlijke stof, vloeibaar, n.e.g. (Bisfenol F-EpichloorhydrineharsMW < 700, Bisfenol-A-Epichloorhydrinehars MW < 700)
 • Onderdeel B: Klasse 8, UN 2735, III, aminen, vloeistoffen, n.e.g. (isoforondiamine, alifatische polyaminen)

Begaanbaarheid bij +20 °C:

na circa 12.00 h

Verwerkingstijd bij +20 °C:

na circa 60 min.

Mengverhouding:

wordt door de verpakkings-eenheden aangegeven

Gewicht gebruiksklare mortel:

circa 1.80 kg/l

Materiaalverbruik / Materiaalgebruik:

circa 2.10 kg ARDEX EP 25 und 16.00 kg ARDEX SPS speciaalzand per m²/cm laagdikte

Opslag:

 • In droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
 • Emmers rechtop opslaan; niet kantelen!

Verpakking:

Emmer(s) met Dekseleenheid Totale inhoud 3.20 kg of 13.10 kg netto

Druksterkte:

na 7 dagen circa 35.00 N/mm²

Buigsterkte:

na 7 dagen circa 11.50 N/mm²
Article number EAN Container
60155 40 24705 60155 9 13,10 kg Emmer
60156 40 24705 60156 6 3,20 kg Emmer