Privacybeleid
Privacybeleid

Dit beleid beschrijft voor welk doel wij uw persoonlijke gegevens mogen verzamelen, opslaan en verwerken en hoe wij de gegevens gebruiken tijdens uw gebruik van de publiek toegankelijke delen van onze website en diensten (artikel 13 en 14 GDPR). Het privacybeleid van de ARDEX Groep volgt de EU General Data Protection Regulation (GDPR). Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met de ARDEX GmbH Data Protection Officer onder de gegeven contactgegevens onder punt 2 en 3.

I. Overzicht

In de volgende paragraaf geven wij informatie over de omvang, onze verantwoordelijkheid voor de verwerking van de gegevens onder toezicht van de functionaris voor gegevensbescherming en hoe wij uw gegevens veilig bewaren.

1. Bereik

De gegevensverwerking van ARDEX kan in wezen in twee categorieën worden onderverdeeld. - Voor de uitvoering van een contract met de ARDEX-groep worden alle vereiste persoonsgegevens verwerkt. Indien externe dienstverleners betrokken zijn bij de uitvoering van een contract, worden uw persoonlijke gegevens naar behoefte overgedragen.- Een bezoek aan onze Homepage houdt in dat er verschillende informatie wordt uitgewisseld tussen uw eindapparaat en onze servers. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het optimaliseren van onze website of voor onze advertentiediensten.

- onze nieuwsbriefservice, die beschikbaar is op www.ardex.de\newsletter ;

- onze websites, die beschikbaar zijn op www.ardex.de , , www.pandomo.de , http://www.perfektimsystem.de/ , www.echte-teufelskerle.de , www.ardex-campus.de , www.ardex.nl, www.ardex.eu 

- onze online shop, die beschikbaar is op https://ardex.smake.com/ ;

- voor andere aangeboden diensten van de ARDEX-groep (bijv. websites, subdomeinen, mobiele applicaties, webservices of integratie in websites van derden).

2. Verantwoordelijkheid
 

Alle gegevensverwerking en het gebruik ervan voor bepaalde doeleinden valt onder de verantwoordelijkheid van de volgende entiteit:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Telefoon: 02302 664 0
E-Mail: info@ardex.de

3. Functionaris voor gegevensbescherming

 

De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn:

www.dsextern.de/anfragen

DS EXTERN GmbH

Dipl.-Kfm. Marc Althaus

Bredkamp 53a 

D-22589 Hamburg

4. Gegevensbeveiliging

Voor de naleving van de vereiste acties van artikel 32 GDPR en voor het bieden van een passend beschermingsniveau in relatie tot het risico, hebben wij in ons bedrijf een Information Security Standard opgesteld volgens VdS 3473.

II. Gegevensverwerking in detail

In het volgende gedeelte van het privacybeleid verstrekken wij informatie over de verwerking van persoonsgegevens binnen onze diensten. Voor een beter overzicht structureren wij de informatie op basis van bepaalde functies van onze diensten. Tijdens het gemeenschappelijke gebruik van onze website kunnen verschillende functies en dus verschillende processen in één keer of één voor één plaatsvinden (bijv. Google Analytics zoals hieronder beschreven).

1. Algemene informatie over de gegevensverwerking

Het volgende geldt voor alle vermelde processen, tenzij anders aangegeven:

a. Geen verplichting tot het verstrekken van gegevens

U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken en er is geen contractuele of wettelijke verplichting.

b. Gevolgen van niet-bewijskrachtige gegevens

In het geval van het niet verstrekken van de vereiste gegevens (gegevens, die in onze diensten als verplichte informatie zijn gemarkeerd), kunnen wij de betreffende dienst voor u niet leveren. Anders heeft de niet-levering tot gevolg dat onze diensten niet in dezelfde vorm en kwaliteit kunnen worden geleverd.

c. Toegestaan

In verschillende gevallen heeft u de mogelijkheid om (indien van toepassing voor een deel van uw gegevens) toestemming te geven voor verdere verwerking, zoals hieronder beschreven. In dit geval informeren wij u bij het indienen van een individuele verklaring afzonderlijk over alle modaliteiten, de reikwijdte van de toestemming en de doeleinden die wij met deze verwerkingsstappen nastreven.

d. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen (buiten de EU)

Als wij uw gegevens doorgeven aan derde landen, bijvoorbeeld buiten de Europese Unie, dan vindt de overdracht uitsluitend plaats in overeenstemming met de wettelijk vastgelegde ontvankelijkheidseisen.

De ontvankelijkheidsvereisten zijn geregeld in artikel 44-49 van het BBPR.

e. Hosting met externe dienstverleners

Onze gegevensverwerking gebeurt voor een groot deel met de betrokkenheid van hostingproviders, die opslagruimte en verwerkingscapaciteiten in hun datacenters ter beschikking stellen en ook persoonlijke gegevens namens ons verwerken volgens onze instructies. Deze dienstverleners verwerken gegevens uitsluitend in de EU of wij hebben een adequaat niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door middel van de EU-standaardclausules voor gegevensbescherming.

f. Toezending aan overheidsinstanties

Wij geven persoonsgegevens door aan overheidsinstanties (met inbegrip van wetshandhavingsinstanties) indien dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (art. 6, lid 1, onder c), GDPR) of indien het noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (rechtsgrond: art. 6, lid 1, onder f), GDPR).

g. Opslagperiode

Wij slaan uw gegevens niet langer op dan nodig is voor de verwerking ervan. Als de gegevens niet meer nodig zijn voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze regelmatig gewist, tenzij de tijdelijke opslag nog steeds noodzakelijk is. Redenen hiervoor kunnen onder andere de volgende zijn:

  • De naleving van commerciële en fiscale retentieverplichtingen

  • Het verkrijgen van bewijs van juridische geschillen in het kader van de wettelijke verjaringstermijn

Het is voor ons ook mogelijk om de opslag van uw gegevens voort te zetten als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

h. Categorieën van gegevens

o Rekeninggegevens: Login/gebruikersidentificatie en wachtwoord
o Persoonlijke stamgegevens: Titel, Titel, Titel/Gender, Voornaam, Achternaam, Geboortedatum
o Adresgegevens: Straat, huisnummer, adres supplementen (indien van toepassing), postcode, stad, land
o Contactgegevens: Telefoonnummer(s), faxnummer(s), faxnummer(s), e-mailadres(sen)
o Aanmeldingsgegevens: Informatie over de dienst waarmee u zich heeft geregistreerd; data en technische informatie over registratie, bevestiging en annulering; gegevens die u tijdens de registratie heeft verstrekt.
o Gegevens bestellen: Bestelde producten, prijzen, betalings- en leveringsinformatie
o Betalingsgegevens: Accountgegevens, creditcardgegevens, gegevens over andere betalingsdiensten zoals Paypal
o Toegangsgegevens: Datum en tijd van het bezoek van onze dienst; de site van waaruit het toegangssysteem naar onze site kwam; pagina's die tijdens het gebruik werden opgevraagd; gegevens voor sessie-identificatie (sessie-ID); daarnaast de volgende informatie over het toegang krijgen tot het computersysteem: Het gebruikte internetprotocoladres (IP-adres), browsertype en -versie, apparaattype, besturingssysteem en soortgelijke technische informatie.
o Toepassingsgegevens: Curriculum vitae, certificaten, proefdrukken, werkmonsters, certificaten, foto's
o Gegevens overeenkomstig artikel 9 van het BBPR: Gegevens waaruit de raciale en etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakbond blijkt, alsmede genetische gegevens, biometrische gegevens die een natuurlijke persoon op unieke wijze identificeren, gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

2. Bezoek van onze website/toepassing

In dit gedeelte wordt beschreven hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen u erop wijzen dat de overdracht van toegangsgegevens aan externe aanbieders van inhoud (zie b.) onvermijdelijk is vanwege de technische werking van de informatieoverdracht op het internet.

a. Informatie over de verwerking

Gegevenscategorie
Toegang tot gegevens

Doel
Totstandbrenging van de verbinding, presentatie van de inhoud van de dienst, detectie van aanvallen op onze site op basis van ongebruikelijke activiteiten, diagnose van fouten

Rechtsgrondslag
Art. 6, lid 1, onder f) BBPR

Mogelijk gerechtvaardigd belang
goede werking van de diensten, beveiliging van gegevens en bedrijfsprocessen, voorkoming van misbruik, voorkoming van schade door interferentie in informatiesystemen

Opslagperiode
7 dagen

b. Ontvanger van persoonsgegevens

Categorie ontvangers
Externe contentproviders die inhoud leveren (bijv. afbeeldingen, video's, ingebedde berichten van sociale netwerken, reclamebanners, lettertypen, update-informatie) die nodig is om de dienst weer te geven.

Betrokken gegevens
Toegang tot gegevens

Rechtsgrondslag van de toezending
Orderverwerking (artikel 28 GDPR)

Indien van toepassing, legitiem belang
goede werking van de diensten, (versnelde) presentatie van de inhoud

Categorie ontvangers
Tracking tool: Google Analytics met de extensie "anonymizeIp()" (het IP wordt gemaskeerd, zodat er geen directe conclusies over de gebruiker meer mogelijk zijn)

Betrokken gegevens
Toegang tot gegevens

Categorie ontvangers
IT-beveiligingsdienstverlener

Betrokken gegevens
Toegang tot gegevens

Rechtsgrondslag van de toezending
Orderverwerking (artikel 28 GDPR)

Indien van toepassing, legitiem belang
Preventie van aanvallen door gebruik te maken van kwetsbaarheden/zwakke punten in de beveiliging

c. Facebook Fanpage

 

Wij beheren de URL de-de.facebook.com/ardexDE/ een Facebook Fanpage, waarmee u met ons kunt communiceren. De verwerking vindt plaats op basis van de wettelijke basis van Art. 26 GDPR (Joint Controllers).Voor alle verwerkingen onder de URL de-de.facebook.com/ardexDE/ is het privacybeleid van Facebook Inc., dat u hier kunt vinden, relevant: www.facebook.com/privacy/explanationUitzondering: Als u ons persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres of soortgelijke gegevens verstrekt via de communicatiekanalen van Facebook, zodat wij bijvoorbeeld een verzoek van u kunnen beantwoorden, zullen wij dit verzoek ook in onze systemen verwerken. Deze gegevens worden gedurende 30 dagen opgeslagen.

Naast Facebook kunnen de ontvangers van uw gegevens ook dienstverleners zijn, die wij gebruiken om een snelle en efficiënte reactie op uw vragen te garanderen.
3. Nieuwsbrief

Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met persoonlijke gegevens met betrekking tot de inschrijving op onze nieuwsbrief:

a. Informatie over de verwerking

Gegevenscategorie
E-mail adres

Doel
Verificatie van de registratie (dubbele opt-in procedure), verzending van de nieuwsbrief

Rechtsgrondslag
Art. 6, lid 1 b) BBPR

Opslagperiode
Duur van het abonnement op de nieuwsbrief, toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken

Gegevenscategorie
Persoonlijke stamgegevens

Doel
Personalisatie van de newslette

Rechtsgrondslag
Art. 6, lid 1 b) BBPR

Opslagperiode
Duur van het abonnement op de nieuwsbrief, toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken

Gegevenscategorie
Registratiegegevens

Doel
Traceerbaarheid van succesvolle nieuwsbriefregistratie/bevestiging/afschrijving

Rechtsgrondslag
Art. 6, lid 1, onder b), f) BBPR

Mogelijk gerechtvaardigd belang
Bewijs van registratie voor de nieuwsbrief
/bevestiging /bevestiging /deregistratie

Opslagperiode
Duur van het abonnement op de nieuwsbrief, toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken

Gegevenscategorie
Gebruiksgegevens nieuwsbrief

Doel
Ontwerp van de nieuwsbrief in overeenstemming met de belangstelling

Rechtsgrondslag
Art. 6, lid 1, onder f) BBPR

Mogelijk gerechtvaardigd belang
Verbetering van onze service, reclamedoeleinden

Opslagperiode
Duur van het abonnement op de nieuwsbrief, toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken

b. Ontvangst van persoonlijke gegevens

Ontvanger
Dienstverlener voor nieuwsbrief

Betrokken gegevens
Alle gegevens vermeld onder a.

Rechtsgrond van de overdracht
Orderverwerking (art. 28 GDPR)

Mogelijk legitiem belang
Verzending van de nieuwsbrief/opslag en verwerking van de bestelgegevens

Ontvanger

ARDEX GmbH

Betrokken gegevens

Alle gegevens vermeld onder a.

Rechtsgrond van de overdracht
Orderverwerking (art. 28 GDPR)

Mogelijk legitiem belang
Reclamedoeleinden en geïndividualiseerde nieuwsbrieven

4. Toepassing

Wij verwerken uw persoonsgegevens op de volgende manier in een doorlopend sollicitatieproces (sollicitaties ontvangen van kandidaten (m/v) of door het verstrekken van sollicitatiedocumenten door personeelsadviseurs en anderen):

a. Informatie over de verwerking

Gegevenscategorie
Adresgegevens, contactgegevens

Doel
Identificatie, het leggen van contacten, communicatie voor het initiëren van contracten

Rechtsgrondslag
Art. 6, lid 1 b) BBPR

Opslagperiode
Als de aanvraag niet leidt tot een baan: 6 maanden, voor zover geen toestemming voor verdere opslag beschikbaar is.

Gegevenscategorie
Identificatie, contact, leeftijd verificatie

Rechtsgrondslag
Art. 6, lid 1 b) BBPR

Opslagperiode
6 maanden, regualtion als voorheen

Gegevenscategorie
Toepassingsgegevens

Doel
Selectie van kandidaten

Rechtsgrondslag
Art. 6, lid 1 b) BBPR

Opslagtermijn 6 maanden, verlenging als voorheen

5. Klantenservice

Hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, vindt u hier:

a. Informatie over de verwerking

Gegevenscategorie
Adresgegevens, contactgegevens

Doel
Verwerking van vragen van klanten en klachten van gebruikers

Rechtsgrondslag
Art. 6, lid 1 b) BBPR

Mogelijk gerechtvaardigd belang
Klantenloyaliteit, verbetering van onze service

Opslagperiode
Verwerking van het verzoek

b. Ontvangst van persoonlijke gegevens

Ontvanger
Dienstverlener / Gereedschap

6. Opleiding

De volgende informatie beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer u zich inschrijft voor onze trainingen:

a. Informatie over de verwerking

Gegevenscategorie
Persoonlijke stamgegevens, contactgegevens

Doel
Verwerking van vragen van klanten, verzending van seminarieprogramma's/certificaten

Rechtsgrondslag
Art. 6, lid 1, onder b), f) BBPR

Mogelijk gerechtvaardigd belang
Klantenloyaliteit, verbetering van onze service, uitgifte van ARDEX-certificaten

Opslagperiode
Duur van de klantrelatie, toestemming kan te allen tijde worden herroepen

Gegevenscategorie
Inhoud van de vragenlijsts/evaluaties van het seminar

Doel
Verwerking van feedback van klanten

Rechtsgrondslag
Art. 6, lid 1, onder b), f) BBPR

Mogelijk gerechtvaardigd belang
Verbetering van onze service

Opslagperiode
Duur van de klantrelatie, toestemming kan te allen tijde worden herroepen

b. Ontvangst van persoonlijke gegevens

Ontvanger
ARDEX GmbH

Betrokken gegevens
Alle gegevens vermeld onder a.

Mogelijk legitiem belang
Verbetering van ons aanbod van seminars, uitgifte van certificaten

7. onlinewinkel

De volgende informatie beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer u onze online shop gebruikt:

a. Informatie over de verwerking

Gegevenscategorie
Persoonlijke stamgegevens, contactgegevens

Doel
Verwerking van aankopen van reclamemateriaal

Rechtsgrondslag
Art. 6, lid 1, onder b), f) BBPR

Mogelijk gerechtvaardigd belang
Verkoop/aankoop van reclamemateriaal

Opslagperiode
Duur van de klantrelatie, toestemming kan te allen tijde worden herroepen

8. Volgen

Hier beschrijven we hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met behulp van tracking technologieën om onze diensten te analyseren en te optimaliseren, en voor reclamedoeleinden.

De beschrijving van de traceerprocedures omvat ook informatie over hoe u de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt voorkomen of tegenhouden. Houd er rekening mee dat de zogenaamde "Opt-out", d.w.z. het weigeren van de verwerking, meestal via cookies wordt opgeslagen. Als u gebruik maakt van onze diensten via een nieuw eindapparaat of in een andere browser, of als u de door uw browser ingestelde cookies hebt verwijderd, moet u zich opnieuw afmelden.

De getoonde traceerprocedures verwerken persoonsgegevens alleen in een pseudoniem. Een verband met een concrete, geïdentificeerde natuurlijke persoon, d.w.z. een samenvoeging van de gegevens met informatie over een pseudoniem, vindt niet plaats.

a. Tracking om onze diensten en het gebruik ervan te analyseren en te optimaliseren, het succes van reclamecampagnes te meten en de weergave van advertenties te optimaliseren

(1) Doelstellingen van de verwerking

De analyse van het gebruikersgedrag via tracking helpt ons om de effectiviteit van onze diensten te controleren, te optimaliseren en aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers en om fouten te corrigeren. Daarnaast helpt het ons om op basis van uniforme standaardprocedures karakteristieke waarden over het gebruik van onze diensten (bereik, gebruiksintensiteit, surfgedrag van de gebruiker) statistisch te bepalen en zo vergelijkbare waarden te verkrijgen.

Tracking om het succes van reclamecampagnes te meten dient om onze advertenties te optimaliseren voor de toekomst en om marketeers en adverteerders in staat te stellen hun advertenties te optimaliseren. Het doel van het optimaliseren van de getoonde reclame door middel van tracking is om gebruikers reclame te laten zien die is afgestemd op hun interesses, om het succes van de reclame en daarmee ook de reclame-inkomsten te vergroten.

(2) Rechtsgrondslag van de verwerking
Voor diensten die de identificatie van specifieke gebruikers mogelijk maken, is de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker overeenkomstig de GDPR vereist.

(3) De gebruikte traceerprocedures in detail

Beschrijving van de dienst
Google Analytics

Werking
Web analytics

Mogelijkheid om verwerking te voorkomen (opt-out)
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Gegevenstransmissie naar niet-EU-landen
Nee

 

Als u zich wilt afmelden voor op interesse gebaseerde reclame, kunt u ook terecht op www.youronlinechoices.com/de/, klik op "Preference Management" en volg de instructies om het gebruik van gegevens voor op interesse gebaseerde reclame door de daar vermelde dienstverleners volledig of individueel te voorkomen. U ontvangt echter nog steeds advertenties die niet op rente gebaseerd zijn.

9. Social Media-Plugins

Deze website kan plugins bevatten van sociale netwerken zoals: Facebook, Google+, Twitter of Pinterest, die door derden worden beheerd en die met behulp van knoppen naar het betreffende sociale netwerk kunnen worden gestuurd om bijvoorbeeld inhoud te evalueren, aan te bevelen of te delen. Op deze manier streven wij het doel en het legitieme belang na om de populariteit van onze diensten te vergroten. Wij configureren onze diensten zo dat de gegevensoverdracht pas plaatsvindt wanneer u zich aanmeldt. De wettelijke basis voor de gegevensoverdracht in dit geval is Art. 6 I f) GDPR. De desbetreffende aanbieder is verantwoordelijk voor de verwerking van de doorgegeven gegevens in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming.

Beschrijving van de dienst
Facebook

Aanbieder
Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA

Informatie over gegevensbescherming van de aanbieder
https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Beschrijving van de dienst
Google+

Aanbieder
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Informatie over gegevensbescherming van de aanbieder
https://www.google.com/+/policy/pagesterm.html

Beschrijving van de dienst
Twitter

Aanbieder
Twitter Inc., 539 Bryant Street, Suite 402, San Francisco, CA 94107, USA

Informatie over gegevensbescherming van de aanbieder

twitter.com/de/privacy

 

Beschrijving van de dienst
Pinterest

Aanbieder
Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA

Informatie over gegevensbescherming van de aanbieder
http://about.pinterest.com/privacy/

III. Uw rechten
1. Recht van bezwaar

Als wij uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden verwerken, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

U hebt ook het recht om te allen tijde opnieuw bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens wanneer er bijzondere redenen zijn in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder e) of f), van het BBPR; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

U kunt uw recht van bezwaar gratis uitoefenen. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens onder I.2.

2. Recht op informatie

U hebt het recht om te weten of wij persoonlijke gegevens over u verwerken, welke persoonlijke gegevens dit kunnen zijn en verdere informatie in overeenstemming met Art. 15 BBPR.

3. Recht op correctie

U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens over u te corrigeren (art. 16 GDPR). Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om te vragen dat onvolledige persoonsgegevens worden ingevuld - ook door middel van een aanvullende verklaring.

4. Recht op annulering ("recht om te worden vergeten")

U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens onverwijld te verwijderen, op voorwaarde dat een van de redenen vermeld in Art. 17 para. 1 GDPR is van toepassing en de verwerking is niet noodzakelijk voor een van de in artikel 17 lid 1 geregelde doeleinden. 17 lid 1. 3 DGDPR.

5. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien een van de voorwaarden van artikel 18, lid 1, onder a) tot en met d) van toepassing is.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder enige belemmering door ons aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven of om directe doorgifte door ons te regelen, indien dit technisch mogelijk is. Dit geldt altijd als de basis van de gegevensverwerking de toestemming of een overeenkomst is en de gegevens automatisch worden verwerkt. Dit geldt niet alleen voor gegevens die op papier zijn opgeslagen.

7. Herroepingsrecht in geval van toestemming

Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de herroeping wordt hierdoor niet beïnvloed.

 

8. Recht van beroep

U hebt het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit.

IV. woordenlijst

Verwerkers: Een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

Browser: Computerprogramma voor de weergave van websites (bijv. Chrome, Firefox, Safari)

Cookies: De term "cookie" komt eigenlijk uit de Engelse woordenschat en kan in zijn oorspronkelijke betekenis worden vertaald met "cookie" in de Duitse taal. In verband met het World Wide Web daarentegen beschrijft een cookie een klein tekstbestand dat lokaal op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen wanneer een website wordt bezocht. Dit bestand slaat gegevens op over het gedrag van de gebruiker. Als de browser wordt opgeroepen en de betreffende website herhaaldelijk wordt bezocht, wordt de cookie gebruikt en geeft de webserver informatie over het surfgedrag van de gebruiker aan de hand van de opgeslagen gegevens.

Cookies gaan in dit verband niet over cookies, maar over informatie die een website lokaal op de computer van de bezoeker opslaat in een klein tekstbestand. Dit kunnen instellingen zijn die de gebruiker al op een pagina heeft gemaakt, maar ook informatie die de website volledig onafhankelijk van de gebruiker heeft verzameld. Later kunnen deze lokaal opgeslagen tekstbestanden opnieuw worden voorgelezen door dezelfde webserver van waaruit ze zijn gemaakt. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt cookies beheren met behulp van de browserfuncties (meestal onder "Opties" of "Instellingen"). Dit kan de opslag van cookies deactiveren, in individuele gevallen afhankelijk maken van uw toestemming of anderszins beperken. U kunt ook te allen tijde cookies verwijderen.

Derde landen: Land dat niet gebonden is aan de wettelijke vereisten van de EU-richtlijn gegevensbescherming (land buiten de EER)

Persoonlijke gegevens: Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiecode zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon uitdrukken.

Pixel: Pixels worden ook wel tracking pixels, web beacons of web bugs genoemd. Dit zijn kleine, onzichtbare afbeeldingen in HTML e-mails of op webpagina's. Wanneer een document wordt geopend, wordt deze kleine afbeelding geladen vanaf een server op het internet, waar de download wordt geregistreerd. Op deze manier kan de serveroperator zien of en wanneer een e-mail is geopend of een website is bezocht. Meestal wordt deze functie gerealiseerd door een klein programma aan te roepen (Javascript). Op deze manier kunnen bepaalde soorten informatie worden herkend en doorgegeven op uw computersysteem, zoals de inhoud van cookies, de tijd en datum van de oproep van de pagina en een beschrijving van de pagina waarop de pixelcode zich bevindt.

Profilering: Elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Services: Onze aanbiedingen, waarop deze gegevensbeschermingsverklaring van toepassing is (zie <link typo3>bereik).

Volgen: Het verzamelen van gegevens en de evaluatie ervan met betrekking tot het gedrag van de bezoekers van onze diensten.

Tracking-Technologieën:Tracking kan zowel plaatsvinden via de activiteitenlogs (logfiles) die op onze webservers zijn opgeslagen, als via het verzamelen van gegevens van uw eindapparaat via pixels, cookies en soortgelijke trackingtechnologieën.

Verarbeitung: Elke handeling of elk geheel van handelingen die al dan niet met behulp van geautomatiseerde middelen worden verricht met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, sorteren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van doorzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, samenbrengen, samenbrengen, kwalificeren, wissen of vernietigen.

 

Witten, Mei 2018