Locatie

Verlegeort

Locatie

Als natuursteen buiten wordt gelegd, heeft het veel te verduren door allerlei invloeden van buitenaf, zoals temperatuurschommelingen, vorst en regelmatige blootstelling aan water. Hierdoor is de kans op verkleuring en vervorming groter.

Hoe aanpakken?

Bij verkleuringsgevoelige natuursteen raden we sterk aan om ARDEX X 32 flexibele legmortel of ARDEX X 90 OUTDOOR te gebruiken. Deze mortels garanderen namelijk ook buiten een legresultaat zonder verkleuringen en kalkvlekken. Omdat ze over waterafstotende eigenschappen beschikken, is schade achteraf door het binnendringen van vocht uit de legmortel nagenoeg uitgesloten.*

(*Met regen en andere weersgebonden invloeden moet nog steeds rekening worden gehouden.)

Verkleuringsgevoelige natuursteen

ARDEX X 32
ARDEX X 90 OUTDOOR

Zelfs als een bepaald type natuursteen wordt gezien als ongevoelig voor verkleuring is het niet mogelijk om precies te voorspellen of deze natuursteen buiten zal verkleuren vanwege het groot aantal soorten dat op de markt verkrijgbaar is.
Als echter op basis van positieve ervaringen met een bepaalde soort kan worden aangenomen dat deze niet zal verkleuren, kan de natuursteen worden gelegd met de hier vermelde producten:

Verkleuringsgevoelige natuursteen