Duurzaam handelen
Nachhaltigkeit im Unternehmen

ARDEX ZET IN OP DUURZAAMHEID

Duurzaamheid vertegenwoordigt voor ARDEX een centraal onderdeel van de ondernemingsfilosofie. Al vele jaren denken en behandelen wij op een verantwoordelijke, toekomstgerichte manier – en nemen daarmee onze verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld voor het zuinig omgaan met grondstoffen en voor een eerlijke en respectvolle samenleving.

De principes van ARDEX m.b.t. het duurzaam handelen

Verantwoordelijk omgaan met grondstoffen, verpakkingen en producten
>> De gehele toeleveringsketen in het oog houden.

Rekening houden met de levenscyclus van alle producten.
>> Van de ontwikkeling tot de vermelding tot en met de verwijdering.

De inzet van producten bij de reparatie en het herstellen stimuleren.
>> Dat voorkomt afval en het vervangen van hoofdstructuren.

Energie in alle bedrijfsprocessen efficiënt inzetten.
>> Door het continue bewaken dient het verbruik duurzaam verlaagd te worden.

Afval doelbewust voorkomen.
>> Daarnaast ook het niet te voorkomen afval hergebruiken, recyclen en terugwinnen.

Een duurzame werkomgeving creëren.
>> Het bewustzijn van medewerkers op het gebied van duurzaamheid versterken en hen de verantwoordelijkheid daarvoor geven.

DUURZAAMHEID ALS WERELDWIJDE VERANTWOORDELIJKHEID

In 2015 hebben alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties de 17 Sustainable Development Goals ondertekend en maken deel uit van de Agenda 2030”. De betrokken gebieden daarbij zijn ‘Milieu’ (ecologie), ‘Economie’ en ‘Samenleving’ (maatschappelijk).

ARDEX onderschrijft deze doelstellingen. Zij maken een vast deel uit van onze duurzaamheidsstrategie.

INITIATIEVEN EN LIDMAATSCHAPPEN

Duurzaamheid is meetbaar – en vervangen is op dit gebied uiterst belangrijk. Om deze reden hebben wij ons aangesloten bij diverse initiatieven en gemeenschappen.

ARDEX is medeoprichter van de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.)
Het doel van dit initiatief is het gezamenlijk met verbruikers, vakspecialisten en producenten ontwikkelen van emissiesarme en kwalitatief hoogwaardige producten. Het EMICODE-keurmerk kenmerkt bijzonder emmissiearme producten.

Ardex is lid van de DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
De organisatie zet zich actief in voor meer duurzaamheid in de bouw- en onroerendgoedsector.

Ardex is lid van Responsible Care (Chemischen Industrie e.V.)
Het doel van dit initiatief is door het verantwoordelijk handelen, de gezondheid en het milieu te beschermen en veiligheid te bieden.

Dr. Julia Soldat

“Als producent van bouwproducten dragen wij de verantwoordelijkheid om onze ecologische voetafdruk steeds kleiner te maken, door middel van innovatieve, duurzame en emissiearme producten. Deze vorm van duurzaamheid zien wij echter ook als een gezamenlijke kans om de toekomst actief vorm te geven.“