Filosofie

ARDEX voor nu en later

ARDEX is zich als internationaal opererende onderneming bewust van zijn grote verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid gaat ver. Het gaat namelijk niet alleen om onze eigen levenskwaliteit, maar vooral ook om die van onze kinderen. Dit vereist verantwoordelijkheid en een vooruitziende blik. En het vraagt ook om een ondernemend denken en handelen, gedragen door vertrouwen, wederzijdse waardering en een faire omgang met elkaar.