Afdichtingen

Het instructieblad van de overkoepelende organisatie van de Duitse bouwnijverheid „Aanwijzingen voor de uitvoering van vloeibaar te verwerken composietafdekkingen met bekleding en belegmateriaal, dat bestaat uit tegels en platen voor binnen en buiten“ definieert belastingsklassen voor matig en hoog belaste zones. Bij ARDEX vindt u voor alles een oplossing.