ARDEX villa, Witten
Informatiecentrum ARDEX, Witten

Privacyverklaring

I. Overzicht

In diesem Abschnitt der Datenschutzerklärung finden Sie Informationen zum Geltungsbereich, zum Verantwortlichen für die Datenverarbeitung, dessen Datenschutzbeauftragten und zur Datensicherheit.

1. Toepassingsgebied

De gegevensverwerking door ARDEX kan in hoofdzaak in twee categorieën worden onderverdeeld:

- Ten behoeve van de afwikkeling van de overeenkomst worden alle gegevens verwerkt die voor de uitvoering van deze overeenkomst met

ARDEX nodig zijn. Indien ook externe dienstverleners, zoals logistieke bedrijven of aanbieders van betalingsdiensten, bij de uitvoering van de

overeenkomst zijn betrokken, worden uw gegevens aan hen verstrekt voor zover dit in het betreffende geval noodzakelijk is.

- Als u de website/ applicatie (app) van Ardex GmbH opent, worden er tussen uw gebruiksapparaat en onze server gegevens uitgewisseld.

Daarbij kan het ook gaan om uw persoonsgegevens. De aldus verzamelde informatie wordt onder meer gebruikt om onze website te

optimaliseren of om reclame (advertenties) in de browser van uw gebruiksapparaat weer te geven.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende communicatiekanalen (services) waarmee wij onze producten en aanbiedingen presenteren:

- onze Newsletter, te openen op www.ardex.de\newsletter; www.ardex.eu\newsletter

- onze websites zoals www.ardex.de, www.pandomo.de, www.perfektimsystem.de, www.echte-teufelskerle.de, www.ardex-campus.de, www.ardex.nl, www.ardex.eu, etc.

- onze webshop, te bezoeken op ardex.smake.com

- onze apps, zoals ARDEX en ARDEX natuursteen

- altijd wanneer u een van onze platforms gebruikt of opent waarop wij onze producten aanbieden. Het betreft platforms als websites, subdomeinen, mobiele toepassingen (apps), webservices of de informatie die in de websites van derden is ingesloten of geïntegreerd. In al deze gevallen zal naar deze privacyverklaring worden verwezen, ongeacht de wijze waarop u deze platforms benadert of gebruikt.

Al deze platforms worden in het onderstaande “services” genoemd.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsantwoordelijke voor de gegevensverwerking (degene die beslist over het doel en de verwerking van de persoonsgegevens die met de services verband houden) is

ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Straße 45 58453 Witten (D) Telefoon: +49 (0)2302 664 0
E-mail: info@ardex.de

3. Functionaris voor de gegevensbescherming

U kunt op de volgende manier contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG):

Contactformulier:

https://www.dsextern.de/anfragen
DS EXTERN GmbH
Dipl.-Kfm. Marc Althaus
Bredkamp 53a
D-22589 Hamburg

4. Beveiliging persoonsgegevens

In onze onderneming hebben wij onze informatiebeveiligingsnorm in navolging van VdS 3473 geformuleerd om de in art. 32 van de AVG vereiste maatregelen te ontwikkelen en zo een passend beveiligingsniveau tegen de risico's bij de gegevensverwerking te bereiken.

II. Gedetailleerde uitleg verwerking persoonsgegevens

In dit deel van de privacyverklaring informeren wij u gedetailleerd over de verwerking van persoonsgegevens die wij in onze services van u ontvangen. Voor de duidelijkheid hebben wij deze informatie ingedeeld volgens de functionaliteiten van onze services. Bij een normaal gebruik van de services kunnen verschillende functionaliteiten, en dus ook verschillende verwerkingsprocedures, na elkaar of gelijktijdig van toepassing zijn.

1. Algemene informatie over de gegevensverwerking

Tenzij anders vermeld, geldt het volgende voor alle hieronder beschreven verwerkingen:

a. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Er bestaat geen contractuele of wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. U bent dus niet verplicht om gegevens te verstrekken.

b. Gevolg van niet-verstrekking

Als u de vereiste gegevens, d.w.z. de gegevens die bij het invoeren als verplicht zijn aangemerkt, niet verstrekt, betekent dit dat de betreffende service niet kan worden benut. Voor het overige kan de niet-verstrekking tot gevolg hebben dat onze dienstverleningen niet in dezelfde vorm en met dezelfde kwaliteit kunnen worden geleverd.

c. Toestemming

In verschillende gevallen heeft u ook de mogelijkheid om ons uw toestemming te geven (eventueel voor een deel van de gegevens) om uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven verdere verwerking te gebruiken. Als u uw toestemming heeft gegeven zullen wij u afzonderlijk informeren over alle modaliteiten en de reikwijdte van de toestemming en over de doeleinden die wij met deze bewerkingen nastreven.d.

d. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

Als wij persoonsgegevens aan derde landen, d.w.z. landen buiten de EU, doorgeven, gebeurt dit uitsluitend onder naleving van de wettelijk voorgeschreven passende waarborgen.

Deze passende waarborgen zijn geregeld in art. 44 tot en met 49 van de AVG.

e. Hosting bij externe dienstverleners

Onze gegevensverwerking wordt voor een groot deel uitgevoerd door zogeheten hostingproviders die voor ons in hun datacenter opslagruimte en verwerkingscapaciteiten ter beschikking stellen en ook in onze opdracht en volgens onze instructies persoonsgegevens verwerken. Deze dienstverleners verwerken de gegevens uitsluitend in de EU of wij hebben met behulp van de modelbepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens het passende beveiligingsniveau voor de doorgifte van de persoonsgegevens gewaarborgd.

f. Doorgifte aan overheidsinstanties

Wij geven persoonsgegevens aan overheidsinstanties (inclusief instanties voor de strafvervolging respectievelijk wetshandhaving), als dit nodig is om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 c) van de AVG) of wanneer dit voor het instellen, behartigen, uitoefenen en verdedigen van rechtsvorderingen noodzakelijk is (rechtsgrondslag art. 6 lid 1 f) van de AVG).

g. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor het betreffende doel nodig is. Als de persoonsgegevens voor de nakoming van contractuele of wettelijke plichten niet meer nodig zijn, worden deze regelmatig gewist (lees: verwijderd), tenzij de tijdelijke bewaartermijn noodzakelijk blijft. Dat kan om de volgende redenen het geval zijn:

• Het nakomen van handelsrechtelijke en fiscale bewaarplichten.

• Bewijsverkrijging voor rechtsgeschillen met het oog op de wettelijke verjaringstermijn

Wij kunnen uw gegevens ook langer bij ons opslaan als u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven.

h. Gegevenscategorieën

- Accountgegevens: Inlog-/gebruikersnaam en wachtwoord

- Personalia: Titel, aanspreekvorm/geslacht, voornaam, achternaam, geboortedatum

- Beroepsgroep

- Adresgegevens: Straat, huisnummer, eventueel tussenvoegsel, plaats, land

- Contactgegevens: Telefoonnummer(s), Faxnummer(s), e-mailadres(sen)

- Aanmeldingsgegevens: Informatie over de service via welke u zich heeft aangemeld; tijdstip en technische informatie over de aanmelding, bevestiging en afmelding; bij de aanmelding door u ingevoerde gegevens

- Bestelgegevens: Bestelde producten, prijzen, informatie over de betaling en levering

- Betalingsgegevens: Gegevens van de bankrekening, de creditcard en over andere betalingsdiensten, zoals Paypal

- Toegangsgegevens: Datum en tijd van het bezoek aan onze service; de pagina vanaf welke het toegangssysteem op onze pagina is gekomen; welke pagina's tijdens het bezoek zijn geopend; gegevens over de sessie-identificatie (session-ID); daarnaast de volgende informatie van het bezoekende computersysteem: het gebruikte Internet Protocol-adres (IP-adres), de gebruikte browser en de browserversie, het apparaattype, het besturingssysteem en vergelijkbare technische informatie.

- Sollicitatiegegevens: Curriculum vitae, getuigschriften, (legitimatie)bewijzen, voorbeelden van (eerdere) werkzaamheden, certificaten en diploma's, foto's

- Persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 9 van de AVG: Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

2. Het openen van de website/applicatie (app)

Hieronder wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken als u onze services bezoekt. Wij wijzen u erop dat de doorgifte van toegangsgegevens aan externe contentproviders (zie b.) vanwege de technische informatieoverdracht in het internet onvermijdelijk is.

a. Informatie over de verwerking

Gegevenscategorie
Toegangsgegevens

Gebruiksdoel
Verbindingsopbouw, weergave van de inhoud van de service, opsporen van aanvallen op onze site op grond van ongewone activiteiten, foutdiagnose

Wettelijke grondslag
Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO

Eventueel gerechtvaardigd belang
Correct functioneren van onze services, veiligheid van gegevens en bedrijfsprocessen, voorkoming van misbruik, voorkomen van schade door aanvallen in informatiesystemen

Bewaartermijn
7 dagen


b. Ontvanger van de persoonsgegevens

Ontvangercategorie
Externe contentproviders, die inhoud (bijvoorbeeld foto's, video’s, ingesloten postings/berichten uit sociale netwerken, reclamebanners, lettertypen, update-informatie) aanleveren, die voor het weergeven van de service noodzakelijk zijn

Betrokken gegevens
Toegangsgegevens

Rechtsgrondslag van de doorgifte
Verwerker (art. 28 AVG)

Eventueel gerechtvaardigd belang
Correct functioneren van de services, (snellere) weergave van de content

 

Ontvangercategorie
Tracking Tool (analyseprogramma): Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“ (het IP-adres wordt gemaskeerd zodat de directe herleiding naar de gebruiker (de user) niet meer mogelijk is)

Betrokken gegevens
Toegangsgegevens


Ontvangercategorie
Dienstverlener ICT-beveiliging

Betrokken gegevens
Toegangsgegevens

Rechtsgrondslag van de doorgifte
Verwerker (art. 28 AVG)

Eventueel gerechtvaardigd belang
Voorkomen van aanvallen door misbruik van gaten in de beveiliging / kwetsbare plekken

 

3. Newsletter (nieuwsbrief)

Hieronder beschrijven wij wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u zich op onze Newsletter heeft geabonneerd:

a. Informatie over de verwerking

Gegevenscategorie
e-mailadres

Gebruiksdoel
Verificatie van de aanmelding(double opt-in-procedure), toesturen van de Newsletter

Wettelijke grondslag
art. 6 lid 1 letter b) van de AVG

Wettelijke grondslag
Verbesserung unseres Service, Werbezwecke

Bewaartermijn
De duur van het abonnement op de Newsletter, de toestemming kan op ieder moment worden herroepen

Gegevenscategorie
Personalia

Gebruiksdoel
Personalisering van de Newsletter

Wettelijke grondslag
art. 6 lid 1 letter b) van de AVG

Eventueel gerechtvaardigd belang
Verbetering van onze service, reclamedoeleinden

Bewaartermijn
De duur van het abonnement op de Newsletter, de toestemming kan op ieder moment worden herroepen


Gegevenscategorie
Aanmeldingsgegevens

Gebruiksdoel
Herleidbaarheid dat de aanmelding op de Newsletter is gedaan, is bevestigd, is herroepen

Wettelijke grondslag
art. 6 lid 1 letter b) van de AVG

Ggf. berechtigtes Interesse
Nachweis erfolgter Newslet-teranmeldung/-bestätigung/-abmeldung

Bewaartermijn
De duur van het abonnement op de Newsletter, de toestemming kan op ieder moment worden herroepen


Gegevenscategorie
Gegevens gebruiksprofiel Newsletter

Gebruiksdoel
De inhoud en vormgeving van de newsletter op de belangstelling afstemmen

Wettelijke grondslag
art. 6 lid 1 letter b) van de AVG

Eventueel gerechtvaardigd belang
Verbetering van onze service, reclamedoeleinden

Bewaartermijn
De duur van het abonnement op de Newsletter, de toestemming kan op ieder moment worden herroepen

b. Ontvanger van de persoonsgegevens

Ontvangercategorie
Dienstverlener voor het verzenden van de Newsletter (CleverReach® GmbH & Co. KG)

Betrokken gegevens
alle onder a. genoemde gegevens

Rechtsgrondslag van de doorgifte
Verwerker (art. 28 AVG)

Eventueel gerechtvaardigd belang
Verzenden van de Newsletter/opslag en verwerking van de ordergegevens


Ontvangercategorie
ARDEX GmbH

Betrokken gegevens
alle onder a. genoemde gegevens

Rechtsgrondslag van de doorgifte
Verwerker (art. 28 AVG)

Eventueel gerechtvaardigd belang
Reclamedoeleinden en geïndividualiseerde Newsletter


Tracering (tracking)

Hieronder beschrijven wij, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken die wij met behulp van traceertechnologieën voor reclamedoeleinden verzamelen en om onze diensten te analyseren en te optimaliseren.

De beschrijving van de traceringsprocedures bevat ook informatie over de manier waarop u de gegevensverwerking kunt voorkomen of er bezwaar tegen kunt maken. Houd er rekening mee dat de zogeheten "opt-out", d.w.z. de weigering om uw gegevens te laten verwerken, meestal via cookies wordt opgeslagen. Als u gebruik maakt van onze service via een nieuw gebruiksapparaat of in een andere browser of als u de door uw browser ingestelde cookies hebt verwijderd, moet u de weigering herhalen.

In de beschreven traceringsprocedures worden persoonsgegevens alleen in de vorm van pseudoniemen verwerkt. Er is geen verband met een concrete, geïdentificeerde natuurlijke persoon. Er wordt dus geen koppeling gemaakt tussen de gegevens en de informatie over de persoon achter het pseudoniem.

a. Tracering (tracking) voor het analyseren en optimaliseren van onze diensten en het gebruik daarvan en om het succes van reclamecampagnes te meten en de weergave van reclame te optimaliseren

(1) Doelen van de verwerking

De analyse van gebruikersgedrag met behulp van tracering helpt ons om de effectiviteit van onze services te controleren, te optimaliseren en aan te passen aan de behoeften van de gebruikers en om fouten te corrigeren. Daarnaast kunnen wij hiermee - op basis van uniforme standaardprocedures -statistisch karakteristieke waarden (kengetallen) over het gebruik van onze services (bereik, gebruiksintensiteit, surfgedrag van gebruikers) vaststellen en zo voor de hele breedte van de markt vergelijkbare waarden verkrijgen.

Tracering om het succes van reclamecampagnes te meten dient om onze advertenties te optimaliseren voor de toekomst en om verkopers (marketeers) en adverteerders van onze producten in staat te stellen om hun advertenties dienovereenkomstig te optimaliseren. Als middel om de presentatie van reclame te optimaliseren is het doel van tracering dus om gebruikers reclame aan te bieden die gericht is op hun interesses en daarmee het succes van de reclame en dus ook opbrengsten van de reclame te verhogen tonen.

(2) Rechtsgrondslag van de verwerking

Voor diensten die het gedrag van de betrokken personen op internet inzichtelijk maken en ook bij het aanmaken van gebruikersprofielen is de toestemming van de geïnformeerde gebruiker nodig zoals bedoeld in de AVG.

(3) Gedetailleerde beschrijving van de trackingmethoden

Naam van het instrument/de dienst
Google Analytics

Functie
Webanalyse

Mogelijkheid om verwerking te voorkomen (opt-out)
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gegevensdoorgifte aan derde land?
nee

Als u zich wilt afmelden voor advertenties die op uw interesse zijn afgestemd, kunt u ook naar www.youronlinechoices.com/nl/ gaan. U kunt daar op "Jouw instellingen” klikken en de instructies volgen om het gebruik van uw gegevens voor de op uw interesse afgestemde advertenties door de daar genoemde serviceproviders geheel of afzonderlijk te voorkomen. Ook dan zult u nog advertenties ontvangen, maar deze zijn niet meer op uw interesses gebaseerd.

10. Plugins voor social media

Deze website bevat eventueel plugins (invoegtoepassingen) van sociale netwerken zoals: Facebook, Google+, Twitter of Pinterest, die door derden worden geëxploiteerd en met een knop (button) berichten naar het betreffende sociale netwerk kunnen sturen om een waardering te geven voor de gelezen content of deze aan te bevelen of met anderen te delen. Ons doel en ons gerechtvaardigd belang is om hiermee onze services bekender te maken. Wij configureren onze services zodanig dat de doorgifte van gegevens pas plaatsvindt nadat u op de betreffende knop (button) heeft geklikt. Rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is in dit geval art. 6 lid 1 f) van de AVG. De betreffende aanbieder is er verantwoordelijk voor dat de doorgegeven gegevens volgens de voorschriften van de verordening worden beschermd.

III. Rechten van betrokkene(n)

1. Recht van bezwaar

Indien wij uw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ verwerken, heeft u te allen tijde het recht om voor de toekomst bezwaar te maken tegen het feit dat uw persoonsgegevens voor dergelijke reclame worden verwerkt; dit geldt ook voor profilering (het opbouwen van een persoonsprofiel resp. “profiling”), voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

U heeft te allen tijde het recht om, op grond van uw bijzondere situatie, voor de toekomst, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 6 lid 1 onder e) of f) van de AVG. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering.

Het recht om bezwaar te maken kunt u zonder kosten uitoefenen.

Via de in hoofdstuk I.2 genoemde contactgegevens kunt contact met ons opnemen.

2. Recht van inzage

U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen of de betreffende persoonsgegevens al dan niet door ons worden verwerkt en, om inzage te krijgen welke persoonsgegevens het eventueel betreft. Op de voet van art. 15 van de AVG heeft u ook recht op verdere informatie.

3. Recht op rectificatie

Op grond van art. 16 AVG heeft u het recht om van ons te eisen dat wij onjuiste gegevens over uw persoon onmiddellijk verbeteren (rectificeren). Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht vervollediging (aanvulling) van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring.

4. Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid")

Als een van de in art. 17 lid 1 van de AVG genoemde redenen van toepassing is en de verwerking niet voor een van de in art. 17 lid 3 AVG genoemde doeleinden noodzakelijk is, heeft u het recht dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk wissen (lees: verwijderen).

5. Recht op beperking van de verwerking

Als een van de voorwaarden van toepassing is die in art. 18 lid 1 onder a) tot en met d) van de AVG worden genoemd, heeft u het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens beperkt worden verwerkt .

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die met u verband houden, en die u aan ons als verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft bovendien het recht dat wij die gegevens ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen, of te bewerkstelligen dat wij deze gegevens - als dat technisch mogelijk is - rechtstreeks aan die andere partij doorzenden: Dit geldt altijd als de gegevensverwerking gebeurt op grond van een toestemming of een overeenkomst en als de gegevens geautomatiseerd worden verwerkt. Dit geldt niet voor gegevens die uitsluitend op papier zijn verstrekt.

7. Herroepingsrecht na toestemming

Als de verwerking op basis van uw toestemming gebeurt, heeft u het recht om deze toestemming op ieder moment te herroepen. De rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot het moment van herroeping uitgevoerde verwerking blijft hiermee onverminderd van kracht.

8. Recht van bezwaar

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit