ARDEX en

Duurzaamheid

Duurzaamheid_test
Vormgeven aan de toekomst

De gedachte van duurzaamheid is in de ondernemingsfilosofie van ARDEX verankerd. Dat was ook al zo lang voordat het in het algemeen een uiterst belangrijk onderwerp werd. Het loopt als een rode draad door het denken en handelen van ons familiebedrijf.

Grensverleggend voordelig en eenvoudig

Ecologie en economie zijn voor ARDEX onlosmakelijk met elkaar verbonden. De klimaatverandering vereist dat we zuinig omgaan met onze bronnen. Onze producten zijn grensverleggend door hun voordelige gebruik en eenvoudige verwerkbaarheid. Zo ontzien onze klanten het milieu duurzaam, terwijl ze tegelijkertijd economisch gezien de beste keuze maken.

Kwaliteits- en innovatieleider

ARDEX is ruim 60 jaar brancheleider als het om kwaliteit en innovatie gaat. We fabriceren volgens de laatste stand van de techniek. Daarnaast verzekeren we naast topkwaliteit en -functionaliteit ook de allerhoogste betrouwbaarheid en een lange levensduur. ARDEX-producten zijn daarom altijd de beste keuze als het om duurzame projecten gaat.

Samen sterk staan

Alleen samen staan we sterk. Daarom is het ook zo belangrijk om betrouwbare partnerschappen aan te gaan. En die ook op lange termijn te onderhouden in een klimaat van transparantie, zekerheid en betrouwbaarheid. Zowel naar binnen als naar buiten is het principe van duurzaam partnerschap een wezenlijke bouwsteen van de ondernemingsfilosofie van ARDEX.
We werken duurzaam met onze partners samen op een manier dat we er samen voordeel uit halen. Daarbij voeren we een voortdurende dialoog, zodat we bij al onze ondernemingsbeslissingen rekening kunnen houden met de wensen en verwachtingen van onze partners.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker. We willen steeds vaker gebouwen ontwerpen die die op lange termijn energie en bronnen sparen en de gezondheid en welzijn van gebruikers behouden.
Sinds enige tijde kunnen gebouwen door verschillende certificeringssystemen beoordeeld en onderscheiden worden. Het Amerikaanse LEED-system of het Duitse DGNB (Deutche Güteschiel für nachaltiges Bauen) zijn daar voorbeelden van. Deze systemen maken ook onderscheid tussen verschillende types gebouwen, bijvoorbeeld kantoor- en bestuursgebouwen, scholen en luchthavens. Het duurzaamheidscertificaat geldt uiteindelijk voor een gebouw als geheel.
ARDEX is er om haar klanten te adviseren tot en met de productselectie: nachhaltigkeit(at)ardex.de.

Emissievrije producten

Voor vrijwel alle toepassingen heeft ARDEX een emissievrij alternatief in het assortiment. Daarvan profiteert zowel onze klant als verwerker als diens klant als gebruiker.

De producten met de laagste uitstoot van schadelijke stoffen zijn gecertificeerd met de premiumzegel EMICODE® EC 1PLUS (zeer lage uitstoot) en beschrijven de grenzen van wat vandaag de dag technisch haalbaar is. De ARDEX producten die met EMICODE® worden aangeboden, voldoen aan de huidige ecologische normen met betrekking tot weinig vervuilende en emissiearme producten en dus ook aan de eisen van het Comité voor de Gezondheidsbeoordeling van Bouwproducten (AgBB). Als stichtend lid van GEV biedt ARDEX emissie geteste, consumentgerichte en gebruiksvriendelijke productsystemen voor bijna alle toepassingen. Sommige EMICODE® -afdichtingen bevatten een "R" op de achtergrond. Dit betekent "gereguleerd" en werd geïntroduceerd voor producten die (zeer) emissiearm zijn, maar tijdens de verwerking arbeidsveiligheidsmaatregelen vereisen.

Blauwe Engel

De bekendste en oudste zeehond voor de consument is de Blauwe Engel. Dit onderscheidt al bijna 40 jaar producten en stelt hoge eisen aan gezondheids-, milieu- en functionele eigenschappen. De Blauwe Engel wordt door het Duitse Instituut voor Kwaliteitsbewaking en Certificatie (RAL) toegekend voor emissiearme vloerbekledingslijmen en andere installatiematerialen volgens RAL-UZ 113, waarvan het emissiegedrag extern wordt getest.

Franse VOC-classificatie

De Franse VOS-classificatie deelt bouwproducten die permanent binnen worden verwerkt in emissieklassen A+, A, B of C in op basis van hun emissies, waarbij A+ staat voor de beste en C voor de slechtste emissieklasse. Sinds 2012 moeten deze bouwproducten in Frankrijk geëtiketteerd zijn.

Duurzaamheid Data Sheets

 

 

Om klanten, architecten en ambachtslieden een uitgebreid overzicht van de ecologische aspecten van bouwproducten te bieden, zijn ARDEX duurzaamheidsinformatiebladen een aanvullend informatiehulpmiddel dat in de betreffende producten kan worden gedownload. Daaronder vallen de belangrijkste milieuvoordelen van een product. Dit omvat informatie over het emissiegedrag (binnenluchtkwaliteit) van het betreffende product, zoals certificering met EMICODE® EC 1PLUS, EC 1 en/of de Blauwe Engel. Daarnaast is de classificatie volgens criteria van bekende bouwcertificeringen te vinden, die een snel en transparant overzicht geven welke bouwproducten gebruikt kunnen worden in de gewenste bouwcertificering.

AF 2224
Duurzaamheid data sheet ARDEX AF 2224
A 828
Duurzaamheid data sheet ARDEX A 828
X 78
Duurzaamheid data sheet ARDEX X 78
Milieuproductverklaringen

Deze maken een transparant inzicht in de levenscyclus van de producten mogelijk en beschrijven objectief de milieueigenschappen van een product zonder deze te evalueren. De milieu-effecten van ARDEX-producten worden op transparante wijze gepresenteerd op basis van levenscyclusbeoordelingen door middel van een geverifieerd en geregistreerd document, de Environmental Product Declaration (EPD), in overeenstemming met ISO 14025 en EN 15804. Deze vormen de databasis voor de ecologische gebouwevaluatie over de gehele levenscyclus. De in de duurzaamheidsinformatiebladen gespecificeerde steekproef EPD is ontwikkeld door de Association of the European Adhesives and Sealants Industry (FEICA) en geverifieerd door het onafhankelijke Institute for Building and Environment (IBU). Deze steekproef EPD's, die kunnen worden gebruikt door FEICA-leden en hun leden, zijn gecontroleerd door de IBU en gepubliceerd door FEICA en het Instituut voor Bouw en Milieu. De LCA-gegevens en de andere inhoud van de respectieve EPD-steekproeven kunnen worden gebruikt voor de evaluatie van de duurzaamheid van gebouwen. Voor de meeste ARDEX-producten zijn al conformiteitsverklaringen met de respectieve toegewezen milieuproductverklaringen beschikbaar. Deze zijn beschikbaar op de overeenkomstige detailpagina's van de producten.

Verklaring van overeenstemming