Ondergrondvoorbereiding

Untergrundvorbereitung

Algemeen

Om ervoor te zorgen dat de geadviseerde opbouwen en producten in de digitale adviseur van ARDEX goed functioneren, moet de ondergrond aan bepaalde basiseisen voldoen. Alleen dan kunnen de aanbevolen systeemopbouwen correct worden aangebracht.

We wijzen erop dat de hieronder beschreven stappen voor het controleren en voorbereiden van de ondergrond berusten op tests en praktische ervaring. De hier voorgestelde oplossingen zijn bedoeld als leidraad. Het is mogelijk dat de omstandigheden op de bouwplaats anders zijn. Onze adviezen zijn slechts algemene aanwijzingen zonder eigenschapsgarantie, omdat ARDEX geen invloed heeft op de omstandigheden op de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden.

Neem contact op met uw vakspecialist of de technische hotline als u twijfelt over de hieronder beschreven tests en de daaruit voortvloeiende werkwijzen.