Emissiearme producten

Gezondheidszorg

Emissiearme producten

Tegenwoordig brengen we tussen 80 en 90% van onze tijd in gesloten ruimtes door en worden onze gebouwen steeds luchtdichter. Daarom is vooral de uitstoot van emissies in de binnenlucht een belangrijke meetwaarde. In dit verband is de keuze van geschikte bouwmaterialen cruciaal. De meeste ARDEX producten zijn met de EMICODE® en/of Blaue Engel gecertificeerd. Het productassortiment wordt met het oog hierop voortdurend geoptimaliseerd en uitgebreid. De volgende kwaliteitslabels geven inzicht in het emissiegedrag van ARDEX producten:

 

 

EMICODE®

Twintig jaar geleden is de Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV) opgericht en heeft het emissiekeurmerk EMICODE® ontwikkeld. Dit keurmerk is een richtsnoer voor ontwerpers, architecten en vakspecialisten bij het kiezen van emissiearme legmaterialen, lijmen en bouwproducten.

De producten met de minste emissies van schadelijke stoffen zijn met het premiumlabel EMICODE® EC 1PLUS (zeer emissiearm) gecertificeerd. Dit benadert de grens van het technisch hoogst haalbare op dit moment. De met de EMICODE® bekroonde ARDEX producten stemmen overeen met de huidige ecologische normen inzake schadelijke stoffen en emissiearme producten en voldoen dus ook aan de eisen van de Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB). Als medeoprichter van de GEV biedt ARDEX voor vrijwel alle toepassingen emissievrije productsystemen aan die beter zijn voor de gezondheid van de verwerkers en gebruikers.

Meer gedetailleerde informatie vindt u op https://www.emicode.com/.

 

 

Blauer Engel

Het bij de gebruiker in Duitsland best bekende en oudste keurmerk is de Blaue Engel. Dit keurmerk wordt al bijna 40 jaar gebruikt om producten te onderscheiden en stelt hoge eisen aan gezondheids-, milieu-, en gebruikseigenschappen. De Blaue Engel wordt door het Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) toegekend aan emissiearme vloerbedekkingslijmen en andere legmaterialen conform RAL-UZ 113, waarvan het emissiegedrag extern getest wordt.

Franse VOC-classificatie

De Franse VOC-classificatie deelt bouwmaterialen die permanent binnenshuis verwerkt worden in op basis van hun emissies in de emissieklassen A+, A, B of C, waarbij A+ voor de beste en C voor de slechtste emissieklasse staat. Sinds 2012 bestaat in Frankrijk voor deze bouwmaterialen een etiketteringsplicht.