Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

Een duurzaam gebouw is op het eerste gezicht niet altijd als zodanig te herkennen. Daarom is het van essentieel belang duurzaamheid meetbaar te maken. Dit kan gerealiseerd worden met behulp van gebouwcertificeringssystemen. Hierin worden onder andere criteria samengevat op het vlak van economische kwaliteit, milieuvriendelijk bouwen, de kwaliteit van de binnenlucht, vermindering van afval, efficiënt energiegebruik maar ook op het vlak van functionaliteit, veiligheid en tevredenheid van de gebruikers. 

Bekende certificeringssystemen voor gebouwen zijn DGNB (Deutsches Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology). Bij deze systemen wordt telkens het gebouw als geheel beoordeeld op duurzaamheid. Afzonderlijke bouwmaterialen kunnen dus niet als duurzaam of niet-duurzaam worden aangemerkt. Naast een louter ecologische benadering is het ook belangrijk of de gebruikte bouwmaterialen de duurzaamheid van het gebouw positief beïnvloeden op het punt van functionaliteit en kwaliteit. Hierbij gaat het om een positieve invloed op de volledige levenscyclus van het gebouw. Bij duurzaam bouwen ondersteunt ARDEX zijn klanten met advies tot aan de productkeuze. Als lid van de Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. zetten wij ons bovendien in voor meer duurzaamheid in de bouw- en onroerendgoedsector.

Bij duurzaam bouwen ondersteunt ARDEX zijn klanten met advies tot aan de productkeuze info(at)ardex.eu.