ARDEX en duurzaamheid

Duurzaamheid

Vormgeven aan de toekomst

Het milieu is een veel besproken onderwerp in onze tijd. De klimaatverandering en financiële crisis maken duidelijk dat kortzichtig handelen fatale gevolgen kan hebben. Duurzaam handelen daarentegen betekent: op lange termijn op verantwoorde wijze gestalte geven aan de toekomst. Door economische hulpbronnen zuinig en met behoud van hun waarde te gebruiken en ons milieu te sparen door eerlijk en respectvol handelen en samenwerken. De gedachte van duurzaamheid is diep verankerd in de ondernemingsfilosofie van ARDEX. Dat was ook al het geval voordat het in het algemeen een veelbesproken onderwerp werd. Het loopt als een rode draad door het denken en handelen van ons familiebedrijf.

Zuinig werken omwille van het milieu

Ecologie en economie zijn voor ARDEX onlosmakelijk met elkaar verbonden. De klimaatverandering vereist dat we zuinig omgaan met waardevolle hulpbronnen. ARDEX producten zijn grensverleggend door hun voordelige gebruik en eenvoudige verwerkbaarheid. Zo ontzien ze het milieu op duurzame wijze – en zijn ze tegelijkertijd economisch de beste keuze. ARDEX biedt voor vrijwel alle toepassingen emissievrije productsystemen die beter zijn voor de gezondheid van de verwerkers en gebruikers. Ook in het ondernemingsbeleid hecht ARDEX sterk aan het beginsel van duurzaamheid. Door te investeren in productie-installaties geven we de lokale economie in onze afzetmarkten een impuls. Zo garanderen we arbeidsplaatsen daar waar we onze producten willen verkopen en ondersteunen we de economie van de streek. Bovendien ontlasten we door korte transportafstanden het milieu.

Een trendsetter in de bouwchemie

Al meer dan 65 jaar is ARDEX toonaangevend op het gebied van kwaliteit en innovatie in de branche. We fabriceren volgens de laatste stand van de techniek en garanderen naast topkwaliteit en -functionaliteit ook de allerhoogste betrouwbaarheid en een lange levensduur. ARDEX-producten zijn daarom altijd de beste keuze als het om duurzame projecten gaat. Om de hoge kwaliteit van onze producten blijvend te waarborgen, worden alle grondstoffen intensief getest. We voeren regelmatig kwaliteitsanalyses uit tijdens het volledige traject: van het lopende productieproces tot het uiteindelijke kant-en-klare product. Bovendien werken wereldwijd vier ARDEX-researchcentra continu aan de ontwikkeling van nieuwe producten. Daarbij hebben ze speciale aandacht voor het optimaliseren van milieu-eigenschappen. Om de innovatiekracht op peil te houden investeert ARDEX miljoenen – en dit wordt alleen maar meer.

Hechte samenwerkingsverbanden

Alleen samen staan we sterk. Daarom is het ook zo belangrijk om betrouwbare partnerschappen aan te gaan. En die ook op lange termijn te onderhouden in een klimaat van transparantie, zekerheid en betrouwbaarheid. Zowel naar binnen als naar buiten is het principe van duurzaam partnerschap een wezenlijke bouwsteen van de ondernemingsfilosofie van ARDEX. We werken duurzaam met onze partners samen op een manier dat we er samen voordeel uit halen. Daarbij voeren we een voortdurende dialoog, zodat we bij al onze ondernemingsbeslissingen rekening kunnen houden met de wensen en verwachtingen van onze partners. Als familiebedrijf voelen we ons natuurlijk ook erg verbonden met de partners in ons eigen huis. Onze medewerkers zijn het fundament waarop ons succes berust. Daarom investeren we in hen, zodat ze zich bij ARDEX thuis voelen. Onze medewerkers vormen het fundament waarop ons bedrijf is gebouwd.