Duurzaam bouwen

DUURZAAM

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel en vertegenwoordigt een belangrijk onderdeel van de ondernemingsfilosofie van ARDEX. Al vele jaren denken en handelen wij toekomstgericht. En wij nemen onze verantwoordelijkheid – voor het zuinig omgaan met hulpbronnen en een eerlijke en respectvolle samenleving.

ECONOMISCH

Milieubewustzijn en economisch succes zijn bij ARDEX onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ons doel is om producten steeds duurzamer te maken – en tegelijkertijd steeds economischer. Nu al biedt ARDEX voor vrijwel alle toepassingsgebieden, emissievrije productsystemen die beter zijn voor de gezondheid van de verwerkers en gebruikers. Voor ARDEX betekent duurzaamheid ook het investeren in lokale productie-installaties, om de plaatselijke vestiging te versterken. Het garandeert werkplaatsen, stimuleert de regionale economie - en ontlast het milieu dankzij korte transportroutes.

TOEKOMSTGERICHT

ARDEX staat al meer dan 70 jaar voor kwaliteit en innovatie. Onze productieprocessen zijn gestoeld op de laatste stand van de techniek. Daarmee zorgen wij voor betrouwbare en duurzame producten. Om dat te garanderen voeren wij voortdurend kwaliteitscontroles uit: van grondstoffen tot de processen tot en met de eindproducten.

Maar dat is nog niet alles: ARDEX investeert in hoge mate in onderzoek en ontwikkeling. Vier onderzoekscentra werken continu aan nieuwe ontwikkelingen en verdere ontwikkelingen van producten. Hierbij wordt gericht veel aandacht gegeven aan de milieu-eigenschappen.

 

PARTNERSCHAP

Samen sterk: duurzaam partnerschap is een van de essentiële bouwstenen van de ARDEX-filosofie – zowel binnen als buiten de onderneming. Hierbij wordt ingezet op transparantie, veiligheid en betrouwbaarheid. Het succes bewijst dat dit de beste weg is. Wij werken al vele jaren vol vertrouwen samen met vele klanten en partners.  Onze medewerkers zijn de basis voor ons succes. Daarbij is het voor ons belangrijk dat zij zich op de lange termijn ‘thuis voelen'.