Duurzaamheid

ARDEX. Vanzelfsprekend duurzaam.

Klik de afzonderlijke punten aan, om meer te lezen.

Hoe voordeliger een product in het gebruik is, des te geringer is de materiaalinzet bij de verwerking. En weinig materiaal betekent minder behandeling, transport en verpakkingsafval op de bouwplaats. ARDEX is een pionier op het gebied van hoogefficiŽnte b

Onze krachtige flexmortel ARDEX X 7 G Plus springt er hier bijzonder uit.

Dankzij zijn speciale formule is deze tegellijm extreem voordelig in het gebruik (circa 20 procent meer reikwijdte per kilogram dan traditionele producten). Hecht praktisch onlosmakelijk en is uiterst flexibel.

De vergelijking is simpel: minder materiaal, minder gewicht, minder laden en lossen, minder afval en minder benodigde tijd betekenen minder CO2 uitstoot.

 

Dankzij technologieŽn als het ARDURAPID-effect en SpeedTec kunnen onze producten in recordtijd worden verwerkt en zijn extreem eenvoudig in de omgang. Dat versnelt de voortgang bij de bouw, verlaagt de kosten en spaart het milieu.

Vloerleggers en tegelzetters, die onze snelbouwproducten gebruiken, kunnen projecten binnen zeer korte tijd afsluiten. Een gemakkelijke omgang met het materiaal betekent minder ritten naar de bouwplaats – dus minder afgelegde kilometers en tenslotte geringere CO2-emissies.

ARDEX K 55 is hier bijzonder overtuigend. De hoogwaardige snel drogende zelfvloeiende egalisatiemortel met geoptimaliseerde vloei-eigenschappen beschikt over het ARDURAPID-effect en de SpeedTec-technologie.

Het ARDURAPID-effect zorgt voor een zeer snelle hydraulische uitharding en een volledige kristallijne waterbinding. Daardoor is ARDEX K 55 na slechts 60 minuten beloopbaar en legklaar. SpeedTec versnelt het uitharden van de lijm.

Van kritische ondergrond naar kant en klare vloerbedekking binnen drie uur: met de innovatieve producten van ARDEX is dat geen probleem. Naast de tijdwinst kan er zo ook nog geld gespaard worden.

Met ARDEX poedervormige producten vervalt het transport van water naar de bouwplaats, want het poeder wordt direct ter plekke aangemengd. Onnodige materiaaltransporten worden zo vermeden, wat poederproducten tot een economische, efficiŽnte en ressources s

Minder transport betekent minder afgelegde kilometers, dus: minder CO2-emissie.



Met speciale zelfglettende egalisatie-, uitvlak- en nivelleermortels kunnen bijzonder gelijkmatige, vlakke oppervlakken worden gemaakt. Daardoor daalt het lijmverbruik bij het aansluitende leggen.

De zelfvloeiende mortels van ARDEX staan borg voor een uitstekende kwaliteit en performance.

Een duidelijk voorbeeld in deze productsector is ARDEX K 15. De hoogwaardige zelfverlopende vloeregalisatiemortel beschikt over een uitstekend vloeigedrag en biedt aanzienlijke voordelen voor de verwerking. Na het uitgieten heeft deze egaline een honingachtige viscositeit. Spaanslagen verdwijnen op grond van de zelfvloeiende eigenschappen van het product binnen korte tijd en oneffenheden worden vermeden.

Het resultaat: een glad en vlak oppervlak, waarop de vloerbedekkingen aansluitend met beduidend minder lijm kunnen worden gelegd. Minder lijm betekent weer minder transport en daardoor minder belasting van het milieu.

Een verder voordeel van ARDEX K 15 is het ARDURAPID-effect. Het zorgt ervoor, dat met ARDEX K 15 genivelleerde oppervlakken in slechts een dag droog, uitgehard en te gebruiken zijn. Een snelle verwerking bespoedigt het voltooien van het project. Onnodige wegen door herhaalde ritten naar de bouwplaats worden vermeden.

Producten met een lange levensduur sparen ressources en hun houdbaarheid garandeert een goede CO2-balans over de gehele levenscyclus.

ARDEX is een expert voor krachtige, duurzame producten met uitstekende functionaliteit. Bouwmaterialen met deze kenmerken garanderen een langdurend waardebehoud en duurzaamheid van gebouwen.

Onze flexlijm ARDEX X 78 bijvoorbeeld onderscheidt zich door zijn zeer voordelige gebruik en uitstekende verwerkingseigenschappen. Met deze mortel hechten zelfs grote tegels duurzaam en betegelingswerkzaamheden lukken perfect. Herstelwerkzaamheden of zelfs vroegtijdige vervanging komen niet voor en lijmverbruik, transport en kosten verminderen.

Door de hoge productkwaliteit wordt het risico voor gevolgkosten geminimaliseerd: leggers moeten dankzij de verwerkingszekerheid van de ARDEX-producten geen rekening houden met klachten of omvangrijke werkzaamheden achteraf en budgets worden niet overschreden.

Een gebouw renoveren spaart over het algemeen de ressources beter dan een complete nieuwbouw. Renovatieproducten zijn een van onze speciale sectoren. Daarom staat bij ons niet alleen de performance, maar ook de functionaliteit en houdbaarheid van bouwmate

Modernisering- en saneringswerkzaamheden worden vaak bij lopend bedrijf uitgevoerd. Hier zijn korte bouwtijden nodig. ARDEX bevordert de ontwikkeling van dergelijke producten. Het is daarom geen wonder, dat er zich bij ons aanbod een serie innovatieve bouwmaterialen bevindt, die bijzonder snel kunnen worden verwerkt.

Vloeren, die met onze snelcement ARDEX A 38 werden voorbereid, zijn reeds na vier uren klaar, om betegeld te worden. Zo kunnen het maken van de cementdekvloer en het betegelen binnen een dag worden uitgevoerd.

ARDEX A 38 werd in 2009 met de prijs voor productinnovatie voor renovatiebouw onderscheiden. Het nieuwe cementdekvloersysteem voor de snelle verderverwerking is slechts een van de vele voortreffelijke milieuvriendelijke renovatieproducten van de firma ARDEX.

De inzet van regeneratieve en gerecyclede grondstoffen spaart natuurlijke ressources en vermindert het afval.

Een aanzienlijk deel van de grondstoffen, die ARDEX gebruikt, stamt van regeneratieve of secundaire bronnen (recycling) en bijna al onze producten kunnen als bouwafval milieuvriendelijk worden afgevoerd of gerecycled.

Naast ecologische gezichtspunten moet ook de kwaliteit en functionaliteit van de ingezette bouwmaterialen bekeken worden. Tenslotte hebben deze parameters een aanzienlijke invloed op de duurzaamheid van een gebouw gedurende de gehele levenscyclus. ARDEX garandeert producten, die exact hier overtuigen en zo op beslissende wijze bijdragen aan het waardebehoud van gebouwen.

Onze bouwmaterialen ontstaan in hoogmoderne energie-efficiŽnte productie-installaties, die milieu- en ressourcessparend werken.

De nieuwste productiemethodes garanderen een minimaal energieverbruik. Bovendien investeert ARDEX voortdurend in zijn productie-installaties over de gehele wereld. Een voorbeeld hiervoor is de nieuwbouw van de poedermenginstallatie in Witten.

De nieuwe installatie ondersteunt de lopende productoptimalisering en de integratie van nieuwe ontwikkelingen bij producten en technologieŽn. Naast innovatieve automatiseringstechniek gebruikt ARDEX ook de modernste procescontrole- en -visualiseringssystemen. Na uitgebreide studies viel de keuze op een verticaal torenconcept: hierbij worden alle grondstoffen pneumatisch naar boven getransporteerd en dan in de vrije val gedoseerd, gewogen en naar de meng- en vulprocessen geleid.

Tussentransporten zijn niet meer nodig. Moderne systemen maken een precieze dosering mogelijk en zowel het materiaalverbruik als gedetailleerde chargeprotocollen worden automatisch gedetecteerd.





Vormgeven aan de toekomst

De gedachte van duurzaamheid is in de ondernemingsfilosofie van ARDEX verankerd. Dat was ook al zo lang voordat het in het algemeen een uiterst belangrijk onderwerp werd. Het loopt als een rode draad door het denken en handelen van ons familiebedrijf.

Respectvol handelen

De klimaatverandering en financiŽle crisis maken duidelijk dat kortzichtig handelen fatale gevolgen kan hebben. Duurzaam handelen betekent: op lange termijn gestalte geven aan de toekomst. Door bronnen zuinig en met behoud van hun waarde te gebruiken en ons milieu te sparen door eerlijk en respectvol handelen en samenwerken.

Grensverleggend voordelig en eenvoudig

Ecologie en economie zijn voor ARDEX onlosmakelijk met elkaar verbonden. De klimaatverandering vereist dat we zuinig omgaan met onze bronnen. Onze producten zijn grensverleggend door hun voordelige gebruik en eenvoudige verwerkbaarheid. Zo ontzien onze klanten het milieu duurzaam, terwijl ze tegelijkertijd economisch gezien de beste keuze maken.

Emissievrije producten

Voor vrijwel alle toepassingen heeft ARDEX een emissievrij alternatief in het assortiment. Daarvan profiteert zowel onze klant als verwerker als diens klant als gebruiker.

Investeren in afzetmarkt

Door te investeren in productie-installaties versterken we het plaatselijke bedrijfsleven op onze afzetmarkten. Zo garanderen we daar waar we onze producten willen verkopen arbeidsplaatsen en zodoende ondersteunen we de economie van de streek. Bovendien ontlasten we door korte transportwegen het milieu.

Kwaliteits- en innovatieleider

ARDEX is ruim 60 jaar brancheleider als het om kwaliteit en innovatie gaat. We fabriceren volgens de laatste stand van de techniek. Daarnaast verzekeren we naast topkwaliteit en -functionaliteit ook de allerhoogste betrouwbaarheid en een lange levensduur. ARDEX-producten zijn daarom altijd de beste keuze als het om duurzame projecten gaat.

Grondstoffen intensief getest

We willen de kwaliteit van onze producten continu zeker stellen. Daarom testen we alle grondstoffen intensief. We voeren regelmatig kwaliteitsinjecties uit, van het lopende productieproces tot het uiteindelijke kant en klare product. Bovendien werken wereldwijd 4 ARDEX-researchcentra continu aan de ontwikkeling van nieuwe producten. Daarbij hebben ze speciale aandacht voor het optimaliseren van milieu-eigenschappen.
ARDEX blijft miljoenen investeren in innovatie.

Samen sterk staan

Alleen samen staan we sterk. Daarom is het ook zo belangrijk om betrouwbare partnerschappen aan te gaan. En die ook op lange termijn te onderhouden in een klimaat van transparantie, zekerheid en betrouwbaarheid. Zowel naar binnen als naar buiten is het principe van duurzaam partnerschap een wezenlijke bouwsteen van de ondernemingsfilosofie van ARDEX.
We werken duurzaam met onze partners samen op een manier dat we er samen voordeel uit halen. Daarbij voeren we een voortdurende dialoog, zodat we bij al onze ondernemingsbeslissingen rekening kunnen houden met de wensen en verwachtingen van onze partners.

Medewerkers als fundament

Als familiebedrijf voelen we ons natuurlijk ook erg verbonden met de partners in ons eigen huis. Onze medewerkers zijn het fundament waarop ons succes berust. Daarom investeren we in hen, zodat ze zich bij ARDEX thuis voelen.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker. We willen steeds vaker gebouwen ontwerpen die die op lange termijn energie en bronnen sparen en de gezondheid en welzijn van gebruikers behouden.
Sinds enige tijde kunnen gebouwen door verschillende certificeringssystemen beoordeeld en onderscheiden worden. Het Amerikaanse LEED-system of het Duitse DGNB (Deutche GŁteschiel fŁr nachaltiges Bauen) zijn daar voorbeelden van. Deze systemen maken ook onderscheid tussen verschillende types gebouwen, bijvoorbeeld kantoor- en bestuursgebouwen, scholen en luchthavens. Het duurzaamheidscertificaat geldt uiteindelijk voor een gebouw als geheel.

Beoordeling levenscyclus

Afzonderlijke bouwmaterialen kunnen we niet als duurzaam of niet-duurzaam kwalificeren. Naast een zuiver ecologische beschouwing is het namelijk ook doorslaggevend of de ingezette bouwmaterialen de duurzaamheid van het gebouw positief beÔnvloeden. Dan kijken de keurmeesters onder meer naar een positieve invloed op de functionaliteit en de kwaliteit gedurende de hele levenscyclus van het gebouw. ARDEX staat haar klanten hierover tot en met de productkeuze adviserend terzijde.