Top-Thema

Top-thema’s

De veilige oplossing: met ARDEX en de EMICODE®

 

Nog nooit waren voor ons gezondheid en milieubescherming zo veilig als nu. Bij ARDEX vindt u een groot aantal producten, die bijzonder pretentieus getest werden. Deze zijn gecertificeerd met de EMICODE®.

Het classificeringssysteem EMICODE® is al lange tijd de maatstaf voor consumenten-, werknemers- en milieubescherming. Afhankelijk van het emissiegedrag is het EMICODE®-zegel onderverdeeld in drie klassen. Producten, die bij de strenge controle aan de hoogste eisen voldoen en „zeer emissiearm" zijn, worden ingedeeld in de klasse EMICODE® EC 1PLUS. Ze bieden maximale bescherming van de gezondheid en de hoogstmogelijke onschadelijkheid voor het milieu.

ARDEX biedt voor vrijwel alle toepassingen emissiegecontroleerde productsystemen, die consument- en gebruikersvriendelijk zijn. In de regel wordt duidelijk onder de wettelijk voorgeschreven emissiegrenswaarden gebleven. Als medeoprichter van de Duitse GEV (Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe) heeft ARDEX daarbij ca. 40 EC 1, EC 1PLUS resp. EC 1R gecertificeerde producten in het programma.

De aanduiding met het EMICODE®-zegel vindt vrijwillig plaats door de fabrikanten na externe controles en licentieverlening door de GEV.

www.emicode.com

ARDEX nu lid van de DGNB

 

Voor ARDEX is de verplichting voor duurzaamheid niet nieuw, maar een geïntegreerd onderdeel van de ondernemingsfilosofie. Dit wordt thans extra onderstreept door het nieuwe lidmaatschap van de “Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen” (DGNB) sinds augustus van dit jaar. 

De DGNB werd op 25 juni 2007 in Stuttgart opgericht. Het doel van deze vereniging is, een transparant certificeringssysteem voor duurzaam bouwen op te zetten en uit te breiden. Met het Duitse kwaliteitszegel „Nachhaltiges Bauen“ (duurzaam bouwen) worden bijzonder milieuvriendelijke, ressourcessparende, economisch efficiënte en voor het gebruikerscomfort geoptimaliseerde gebouwen onderscheiden.

Als onderneming, die in vele productsegmenten vertegenwoordigd is, verbindt ARDEX met zijn lidmaatschap van de DGNB ook de wens, om aan betrouwbare, klantvriendelijke en verregaand bruikbare aanduidingen en certificeringen in de sectoren duurzaamheid en milieu te kunnen meewerken. Want voor ARDEX is duurzaam bouwen niet slechts een toekomstverzekering, maar meer een zelfverplichting voor de actieve inrichting van de toekomst.

Voor informatie kunt u zich wenden tot: 

Andreas Nolting
tel.: +49 2302 664-263
fax: +49 2302 664-300
E-mail: nolting@ardex.de

 

Gecertificeerd milieumanagement conform ISO 14001

 

Reeds sinds oktober 2002 is ARDEX gecertificeerd conform de strenge richtlijnen van de DIN ISO 14001. Een kerngedachte van deze „milieunorm“ is, alle sectoren van een onderneming met betrekking tot milieurelevante processen te analyseren en op deze basis maatregelen te definiëren, die de milieubescherming in alle ondernemingssectoren waarborgen.

Deze strekken zich uit van de energiebesparing in de productie, via de reductie van papiergebruik en het ontstaan van afval bij de administratie tot het zoeken naar leveranciers, die zich eveneens verplicht hebben tot milieubescherming. Zo wordt in de toekomst reeds bij de aanschaf van nieuwe machines en de koop van reserveonderdelen bijzonder gelet op milieuaspecten. 

Een verdere belangrijke eis van de DIN ISO 14001 begint al bij de research en ontwikkeling van de producten. Door het zoeken naar alternatieve grondstoffen moet een minimalisering van de ingezette gevaarlijke stoffen worden bereikt. Een eis, die behalve ons milieu ook alle verwerkers en eindverbruikers ten goede komt. 

Voor ARDEX is de certificering conform DIN ISO 14001 een verdere bevestiging van zijn reeds sinds vele jaren gevolgde ondernemingsfilosofie. 

 

Gezond wonen met keramiek

 

Gezondheid gaat boven alles! Volgens een marktonderzoek van de “Bertelsmann Stiftung” over het onderwerp „Wat mensen belangrijk vinden“ staat de gezondheid bij 87 % van alle geïnterviewden op de eerste plaats.

De tegelvakverenigingen bieden met het concept „Gezond wonen met keramiek“ oplossingen, die bijzonder tegemoet komen aan deze behoefte. Want keramische tegels behoren tot de “gezondste” vloerbedekkingen: geschikt voor mensen met een allergie, vrij van schadelijke stoffen, reukloos, perfecte schimmelbeveiliging. Dat zijn slechts enkele voordelen van keramiekbedekkingen. Bovendien combineren ze gezond wonen met veelsoortige en interessante vormgevingsmogelijkheden.


Als lid van dit initiatief levert ARDEX met zijn hoogwaardige en emissiearme systemen voor de ondergrondvoorbereiding en het leggen een wezenlijke bijdrage, om de wens van gezond en attractief wonen te realiseren. De hoge technische performance en degelijkheid van de ARDEX producten zorgt voor een lang waardebehoud van de bedekking en levert daardoor ook een belangrijke bijdrage aan het duurzame bouwen.


Bezoek voor verdere informatie de homepage:

www.gesundes-wohnen-mit-keramik.eu