Ruwbouw

Bij bouwwerken moeten volgens de bouwvoorschriften in Duitsland voor dragende bouwelementen genormeerde of goedgekeurde bouwmaterialen worden gebruikt. Dit geldt ook voor sanerings- en reparatiemaatregelen, die vaak op korte termijn en snel moeten worden uitgevoerd. ARDEX biedt excellente oplossingen voor alle toepassingsgebieden.