Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de ARDEX.de website („website“). De website wordt u aangeboden door ARDEX GmbH („we“ of „ons“).  

1. Informatie op deze website
De beschikbaarstelling van alle informatie op deze website vindt plaats zonder waarborg. We hebben alle informatie op deze website nauwkeurig gecontroleerd. Als u reden heeft, om bezwaar te maken tegen de door ons gepubliceerde inhoud, verzoeken we u beleefd, ons via het contactformulier van deze website de betreffende aanwijzingen te sturen. We zullen uw aanwijzingen direct onderzoeken en indien het bezwaar gegrond is, maatregelen nemen. Formules voor verbruiksberekening zijn alleen planningshulpmiddelen. Deze vervangen niet de bindende aanmaak- en verbruikshoeveelhedenvermeldingen op verpakkingen, toelichtings- en informatiebladen van onze firma. Kleurweergaven kunnen afhankelijk van het medium afwijken van de kleuren van het originele materiaal.

Ook de verdere vermeldingen op deze website zoals bijvoorbeeld legadviezen dienen alleen voor uw algemene en niet-bindende informatie en vervangen niet de advisering van de deskundige vakgroothandel en bindende vermeldingen op verpakkingen, toelichtings- en informatiebladen van onze onderneming. Alle vermeldingen op deze website zijn niet bedoeld, om als bindende basis van uw planningsbeslissingen te dienen.

2. Links en websites van derden 
Als op onze website een hyperlink naar andere websites voorkomt of als we websites van derden aanbevelen, bijvoorbeeld in onze linkverzameling, valt de daar aangeboden inhoud onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de aanbieder van deze inhoud. We staan alleen achter gelinkte inhouden, als we dit uitdrukkelijk aangeven.  

3. Verkooptraject
Wij verkopen onze producten uitsluitend via de geschoolde vakgroothandel. Via deze website kunnen geen bestellingen of iets dergelijks uitgevoerd worden. Als er producten en dienstverleningen van onze firma afgebeeld en beschreven zijn, zijn dit geen offertes, maar dienen deze uitsluitend ter informatie over ons aanbod.

De vestigingsplaatsen van de vakgroothandel kunt u via „ARDEX Dealers“ in het servicebereik van deze website oproepen. 

4. Octrooirechten
De inhoud van deze website zoals bijvoorbeeld de grafische vormgeving, de teksten, de afbeeldingen, de foto’s, de structuur, de software en geluids-/beeldsequenties van deze website zijn volgens de auteurswet voor onze onderneming of derden beschermd. De getoonde woord- en beeldhandelsmerken van ons of van derden, bijvoorbeeld ons logo en de namen van onze producten, zijn volgens de wet op de merkbescherming beschermd en inrichtingen en procedés zijn dit volgens het patentrecht. De vermenigvuldiging of ander gebruik van door de auteurswet beschermde inhouden of gegevens (ook in de vorm van een samenvatting), in het bijzonder ieder soort gebruik van teksten, tekstgedeeltes of beeld- en videomateriaal, de verwerking of verbreiding ervan is alleen toegestaan na onze vooraf gegeven toestemming of de vooraf gegeven toestemming van de betreffende eigenaar van de rechten. Toegestaan is echter het gebruik in het kader van het doelmatige gebruik van de website.

5. Gebruik van e-mails en het contactformulier
Bij het sturen van een ongecodeerde e-mail of een aanvraag door middel van het contactformulier dient u er rekening mee te houden, dat de inhoud met technische relatief eenvoudige middelen door derden en eventueel onbevoegden kan worden gelezen en zelfs gemanipuleerd. Stuur ons daarom met een e-mail of het contactformulier geen geheime of gevoelige gegevens, die derden niets aangaan.

6. Contact
Als u vragen, opmerkingen of een klacht naar aanleiding van dit document of de website heeft, kunt u de button „Contact“ op de website gebruiken.